S.V. YSSELSTEYNo MIOSES üivslagen; van zondag lo februari? J rtenray 1-Ysselsteyn.11-1 - rl-steyn 2-LIS 22-1 Ysselsteyn- 3-Wanssum- 4-0-1 ;.„Z»V» 2-Ysselsteyn 42-1 Anerica 4-Ysselsteyn 5--3-5 Ysselsteyn 6-Meerlo 6—-1-5 Programma voor zaterdag 16 februari? isselsteyn 1-Venray 114«30 uur» (Vriendschappelijk) JUNIOREN? r c dt't'f y dp r o gramma voor zaterdag 16 februari? Ysselsteyn B2-8parta B2--14.00 uur, Ysselsteyn C3-Panningen C412.30 uur. ZAALSPORT? lo -11D0 uur El 12.00 üur~13.00 uur D3 14.00 uur - 15.00 uur 31 i -12.00 uur E2 13.00 uur-14.00 uur 02 15.00 uur - 16,00 uur Al '^ERANEN Z'.t ver dagmorgen om 9.30 uur trimmen iep<.v0 zondagmorgen. Denken jullie ook aan het za 'lvoetbal op donderdag 21 februariom 22,30 uur bijeenkomst bij A...v.Dijk. - DORPSRAAD'- Verslag dorpsraadsvergadering: -ét vestigen van een huisarts in Ysselsteyn: De dorpsraad zal onderzoeken of er voor jft huisarts in Ysselsteyn interesse bestaat. Dit zal ook in de nabije toekomst gebeu ren door o.a. een enquette. Icrnsraadsverkiezingen: Het voorstel dat de dorpsraad aan de verenigingen heeft gestuurd wordt" goedgekeurd, behoudens enkele wijzigingen. Deze wijzigingen zijn: i v De dorpsraad wordt mrt-2 mensen uitgebreid. 2. De sport krijgt 2 afgevaardigden. 3- De KcPï J. en Jera r70 komen samen op oen aparte lijst te staan. Tot 3 april kan men kandidaten indienen bij de dorpsraad. Er is ook nog besloten de jeugd vanaf 18 jaar te laten stemmen. De verkiezingen zullen plaats vinden op zater- lag 26 april en zondag 27 april. Verdere mededelingen zullen wij bekend maken via Y.N.B. H.B.Sc "ONS GENOEGEN". De-14e "wintëfköm'petitiewedstrTjd, welke was gepland op 4 maart a.s. is wegens omstandig- ):^ra verplaatst haar dinsdag 18 maart a.s. We verzoeken de leden dit even te veran deren op uw programma. Stand winterkompetitie na 12 wedstrijden: 1 1 J. Michels gem. 9,28 p. 2. gem. 9,24 p. 3. C.Jansen gem. 9,06 p. PSpreeuwenberg gem8,85. ..p M.Camps gem. H.Stevens gem. 3,77 p. J.Koonings gem. 8,68 p 8. H.Poels gem. 8,59 p. J.v.Wijlick gem 8,56 p. Th.Claessens gem. 8,55 A.Fleurkens gem, 8,47 p. 12. A.Janssen gem. M.Verstegen gem. 8,39 G.Jansen M.Bus gem. M.Verhoeven gem. 7,93 p. 17. D.Verstegen-L< gem 7,78 FrJansen gem. 7,77 p. 19c gem. 7,59 A.Heiligers .gem. 7,41 p. 7,37 p. P.Smets gem, 7*06 T.Poels-v.d.R, gem J.Jansen gem. 6,59 p. 25. J.Berkers gem. 6,37 B.Camps gem. 5,25 p. 5,19 p. 28. A.Lemxnens gem, 4,69 A.Jaspers gem. E.Koonings gem. gem. 3,82 32. gem. 2,94 p. Bestuur en leden wensen alle inwoners van Ysselsteyn plezierige karnavalsdagen toe. BEJAARDEN VERENIGING 1 T „r- - - Onze algemene aar ve r ga a er mg zullen we houden op Maandag 23 leor. om 13c30 uur in het Gemeenschapshuis. Mogen we U allen verzoeken deze namiddag hier voor te reserveren. De agenda voor deze vergadering en verdere gegevens worden in het is"NB. van volgende week vermeld. 3 IA ARK AS "DE PEELKAS" -Vanavond, 15 februari, worden cie leden verzocht om hun spaar geld af te halen in Herberg "De Peel". TT t- Het Bestuur. J oV.de Broek r o 5. 8,81 P- 6o 7 o 9o 1 0. p. 11 CO 13c t>. 14. gem c 8,03 p. 15c 8,00 p. 1 6 o p. 18. WvdVen p. 20. 21 Wo Arts gem. 22, p. 23c 7,00 P- 24. P' 26. 27c Mo Spreeuwbgem p. 29c 4,12 P- 30. 4,04 p. 31 o J.Koonings L.Fhilipson mrnmmmmm c

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 5