:RF3ALVEREN1 GING TTDB PEELKORF" Op de eerste plaats willen we de Junioren B van harte feliciteren met het behaalde (ongeslagen) kampioenschap in de 4e klasse B van de raikro-kompetitieLeidster en eisjes, namens het bestuur en alle leden proficiat» Voor a,s» zaterdag 16 en zondag 17 februari zijn er geen wedstrijden. In verband met de karnaval zullen er maandag 18 en dinsdag 19 februari geen trai ningen zijn. Verder wensen wij alle leden en inwoners van Ysseisteyn prettige karna val sa a gen R-1 den voor zaterdag 23 februari 8cS> xi-spiranten. 1 Bastiaanse-Moostdijk en Gellings - Deurnseweg* .„spiranten 2: Rongen - Deurnseweg en Verschuuren - Lovinckplein. Pupillen 2 v.Ass - Litsenbergweg en v.d. Broek - Peölweg. Pupillen 3: Fleurkens - Deurnseweg en Franken - Kempkensberg. jaarver<p;G^erinKDe algemene Jaarvergadering van de Rabobank zal worden o houd en op DONDERDAG 13 MAART- Aanvang 20.00 uur. Als gast zal Notaris Lunther uit Venray op deze vergadering een inleiding houden over erfrecht, testementen, rechtsvormen bedrijven enz.Mogen we de verenigingsbesturen vragen om op die avond geen andere aktiviteiten te plannen, waar ook do aanwezigheid van onze leden wordt verwacht. BromfietsplaatjesPer 1 maart a.s. begint een nieuw verzekeringsjaar voor de brom fietsen,. Kom daarom oen dezer dagen ©ven naar de' bank om de verzekering voor het nieuwe verzekeringsjaar te voldoen. U krijgt het nieuwe verzekeringsplaatje direkt mee. FANFARE DRUMBAND, Medewerking aan aktiviteiten met Karnaval: Zaterdag: om 19*45 uur wordt de DRUMBAND aan de kerk verwacht om Prins Toon met ge volg vanuit de kerk naar het Gemeenschapshuis te begeleiden. Om 20,00 uur wordt de gehele fanfare muzikanten en drummers) in het Gemeenschapshuis verwacht om Prins 'Toon II een serenade te brengen. Zondag: om 11 30 uur v.m. bijeenkomst bij Ar ie van Dijk voor een derenade aan H.Philipsen bij gelegenheid receptie. MaandagDeelname aan optocht te Venray. Bijeenkomst op de routestraat als staat aan gegeven in Peel en Maas. (ca* 14.00 uur). Dinsdag: Deelname aan optocht te Ysseisteyn. Bijeenkomst in het Gemeenschapshuis om 13*45 uufwaarna naar de verzamelplaats op de Timmermannsweg wordt getrokken. ATTENTIE: Op zaterdag en zondag wordt uitgetrokken IN UNIFORM terwijl op maandag en dins dag de zotheid kan worden uitgeleefd in eigen Karnavalskreatie. KLEUTERS CH00L-OUDERVERENIGING De kleuters hebben vrij van ié t/rn 22 februari. (Hele week). Maandag 25 februari begint de school weer. BASISSCHOOL - OUDERVERENIGING. De kinderen hebben vrij van 18 t/ia 20 februari* Donderdag 21 februari begint de school weer, 1 o H.CommunieZondag, 11 mei a.s. V. 7 Ta an dag 14 april: Algemene ouderavond. - p. Ho VormselZaterdag 26 april tijdens de H.Mis van 19-00 uur. 1Wij delen U nu reeds mede dat de afdelingsvergadèring Yssels'tëyn- jorselo zal worden gehouden op dinsdag 4 maart in het Gemeenschapshuis te Ysseisteyn. .ij rekenen op een grote opkomst, dus hou deze avond vrij. Verder zijn ook alle jonge agrariërs van harte welkom cp deze vergadering* De leden en de genodigden worden de agenda nog toe gestuurd. Reeds nu maken wij aan onze leden bekend dat er op zaterdag 10 mei a.s. weer een bow- Jingavond zal zijn voor alle leden met echtgenote/verloofdeTevens maken we bekend aat het lotno. H 16885 van de Herwonnen levenskracht waarop een prijs van ƒ1000, getallen was, nog niet bezorgd is bij de sekretaris v.Montfortstraat 11 te Ysseisteyn Het lot verliest zijn geldigheid op 1 november 1980. PoNcV*., afdeling YSSELSTEYN

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 4