Ysseistey n iorcolackorrel 135,— .57,— 57,70 50,70 51 780 4850 Biggenbatterijme-el Biggenbatterijkorrel f.. 64,50 642.0 6280 192,70 50,60 47,10 47,10- 49,10 6.8,7.0 69,70 Buikkortingen 1000-1999kg. 2000-3999kg. 4000-5999kg. 6000-9999kg. 10000kg :of veelvoud 0,00 JÖT^Ö 0,60 - ƒ0,80 ƒ0,90 Sluiting i.v.m. Carnaval. Met de carnavalsdagen zullen wij alleen op maandagmorgen geopend zijn. -Lie morgen zal er ook nog bezorgdworden, evenals zaterdag 16 febr. (morgen). tij danken U.vo.or uw „medewerking en wensen U prezierige dagen toe. •TULNZADEN BLOEMZADEN V COSJAARSBLOEMBOLLEN Ze zijn er weer! L.L. TBv ~afd... bedrijf sgóederen Snijmais zaaien?? nu bestellen. M idais voerbank Merselo/Ysselste.yn- Op de op 7 februari gehouden vergadering zijn de voorwaarden voor 1980 voor het telen en afnemen van snijmais voor de vöërbahk weer besproken. Behou dens enkele aanvullingen zijn' de voorwaarden gelijk gebleven aan die van' het vorige jaar. Ook de prijs is gelijk gebleven. Afgesproken is dat uiter lijk 1 maart alle opgaven voor deelname (zowel telen als-afnemen) binnen moéten zijn op het sekretariaatGeystersevi'eg 21a te Oostrum of op het kan- fc^or van de L.L.T.B. Haag 2 te Merselo. Daarna zal de "werkcommissie VU- b-rijken hoe de verhouding tussen vraag en aanbod is. Vóór 15 maart; hopen wij__allen bericht teruggestuurd te hebben of deelname mogelijk is. Geïnteriesseerden voor deelname vragen wij daarom zich tijdig te melden. MEDEDELINGEN Deze week brachten wij in rekening per 100 kg. voor de voornaamste producten» voor eenheden boven 1 000 kg. exclusief B.T.W. franco boerderij en af magazijn. Gaby-biggenmee!f 64 «,90 Baby-biggenkorrel65,90 Biggenstartmeel Biggenstartkorrel Slachtvarkensmee! ï>lachtvarkenskorrel Zeugenmeel Zeugen korrel - - ZtQ40 "oil. Opfokmee! I53 80 Voil. Opfokmeel l!56 70 VolL batterijm'eel549 70 Batterijmeel extra '55 50 8 dkuikenkorrel 65! 50 Braad ku i ken korrel wit 55 7q Kaikoenkorrei I Kalkoenkorrel V Slachtkalkoenkorre! Ill D.M.V.-groen Saby-kalverkorrel Weidekorrel 'Rundveekorrel'stand Rundveekorrel energie Weidekoekjes Rundveekoek stand Rundveekoek E.R. Mineralenkorrei M t n e r ae n koe k j es Rundvee korrel EE 48,40 öovenstaande priize.n~;Zij(\ de-.basis-bul kprijzen..Toeslag gezakt product f.2,80 per 100 kg. Op bovenstaande prijzen zijn eventueel nog-de-volgende kortingen van toepassing per 100 kg: Bij één bestelling en bezorging op één dag" Alle bestellingen dienen daags voor de datum van levering voor de middag gedaan te zijn, andors wordt met 10 ct. per 100 kg. verhoogd-Zakgoedbestellingen dienen in de week van bezorging uiterlijk op maandag binnen te zijn, om op woensdag en donderdag bezorgd te wordenr - -• - e I.miuil!itifiKKill,HMiiM.MUii.iiiii.iiiiiilHiNtKliiur i:ii.;Mfi/iiii.!|iitiijn jii1iij111-riiiirriJifiJir1rJi11ii1rr,in.".r iiM'-tiiiiu .1. ■I'"'!!.'"!!!.»!!!!!. II.. J( J(it I |f i| |,i ui. .1.1.1'. 1 ui'111 .in.1.1 iiiiniiiiMtiiiMniiaKniiiiiiiMiiii..Mi.iuuiiiMiiiiiii:;iM«rii,riri'MM>iii<i"iii.ii>.>i>.. 1 in(DlVi mi11 i.lr.'ifin. <r>ii, it., li 11 .f 11 if ihiiii'i1 u!< in

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 3