12 T''gramma. -vhm 1 5 foV«««.'s f-.'m 04 fcvbmari 190^ 10 jaar Jerq770 1970 - 1900 vrujdag IS .f ebtnaL-j Gymzaal voor groep 5 de jeugd vanaf 14 jaar-19»00u - 20.OOu #ing-pong afvalcysteeia voor groep 5» 20.Ü0u - 22..30u zaterdag 16 februari: Gé én discotheek voer groep 5 (morgenavond) Bondag 17 februari2CARNAVAL 1980; Kinderbal 14.11u - lf.OOu Jeugdbal 19-30-23OOu maandag 10 febr. en dinsdag 19 februari: Jeugdbal 19o30u - 23.OOu Entree ƒ1,50 donderdag 21 februariGroep 4 klas 4 en 5? omdat het pas carnavalis geweeet en we nog allemaal hopen dat jullie een goede aarnaval hebben gehad is er vanavond, geen Gonderdagavondgroep. vrijdag 22 februari: Gymzaal voor groep 4 klas 6 19.00u - 20.OOu Film voor groep 5 de jeugd vanaf 12-g- jaar.Aanvang 20.OOu en het einde wordt verwacht rond 22*30u. Entree ƒ3 vciterdag 23 februari ^Discotheek voor de jeugd vanaf 12 jaar.Zonder bier ook veel plezier. 19-OOu - 22.OOu r.Aag 24 februari?Film voor de jeugd (Een fantastische lachfilm) Aanvang 14.00u Entree jeugd t/m groep 4 ƒ1,Vanaf gxoep 5 /3> (Groep 4 is t/m klas_6_,daarna is het groep 5) ■-■•richt namens Jera* 70 bestuur:Wij willen TJ nogmaals onder de aandacht brengen dat m het Jeugdcentrum^De Koelr' de komende carnavalsdagen beneden 14 jaar geen ooholische drank wordt verstrekt .Wij vragen daarbij ook de medewerking van U ouders ^zoek deze week of volgende zondag ook eens onze jeugdfilm/Vrijdag orn 8u«ir en ".ag 24 februari om 2 uur. Beide dagen dezelfde film. j? ffN GDKARKA VAL 4rT a.So zondag 17 februari begint 14. 11 uur het Jeugdbal voor de Jeugd van tot 12 jaar. Prins Ad .en zijn gevolg zullen hierbij aanwezig zijn. Voor verdere aanvangs tijden zie de KarnavalskrantHot Komite Jeugdkarnaval hoopt dat de jeugd fen Ysselsteyn p eon gepaste manier karnaval weet te vieren-en neemt a.u.b. GEEN FLESSEN mee naar buiten, daar heeft niemand iets aan. Gezellige Vastenavond. Jeugdkommité. RUITERCLUB Springv/eastrjid xe heynen: Huub Janssen behaalde met My Lord in het Geluks- springen de 1e prijs. ^riihem Indoor GeIreMart van Asten behaalde met Linda in het Internationale Klassiek Parcours de 10e prijs. DORPSRAAD Zaterdag 16 februari a.s. zal dhr, H. Philipsen op het Gemeentehuis de "BRONZEN PIBLHAAS" ontvangen De dorpsraad heeft gemeend hiervoor een receptie te moeten organiseren, zodat U allen in de gelegenheid bent hem te feliciteren, Be receptie zal gehouden worden op ZONDAG 17 FEBRUARI van 11,30 tot 13,00 uur i{jt het Gemeenschapshuis, DE DORPSRAAD iOAGEKOMME BERICHT Oe scepter van PRINS TOEN II is zoaterdagmerrege vroeg uut zien Palies uut de Prinse- L'.ke Suite dur en onbekend, tot pp heden Guuster figuur ontvremd. Hej het enne brief mit eisen bej Vorst Lei gedeponeerd, ten huuze waarvan inmiddels en .crisiscentrum is iengerichtDikke biën werre der echter nie gemakt. Dat motte trou wens mit Karnaval, zoe wie zoë nie doen. ,c kaper eist en krat bier en ennen vreeje aftocht woarnoa hej zal zurrege dat de .r-opter zoaterdagoavend op de receptie van Prins Toen II zal werre terug gebrocht. )v dees eise kan zonder mier nie werre iengegoan. Want iederien kan wel zegge of "w/irieve dat hej de scepter terugbrengt. Geëist werd dan ok tuus urn tuus. l-'.S.: Prins Toen II kumt aeve goed op de scholle en in de kres. Desnoeds mit enne uje scepter. Ien plats van en fleske bier uut te Grinke kan de kaper dan mit Karna val op en Holtje oftewel scepter zitte biete. v 1 -r - i ii -

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 2