K.P J. liC^BALV EKENIG1UG_ D PEDLZOR 7 hods crljden voor r^atorda^ 9 februaria. .s. Sporthal Dcurncvcrtroh 13 015 uur 14 o CO - 14 o 30 uur Junioren C - Bruliese P' (bal meeneman) 15.'G0 - T530 -irar^"i5iSV. -B - Junioren C (fluiten) 111,-j den binders «Kerk v/og Sporthal Sojngrenj, vertrek 1 3 «00 uur 14.QQ - 1'4.~30 uur 'Aspiranten 3 - C.E.C. 1 (bal meenemen) 15.00 - 15.30 uur As o on 1 - Aspirant en 3 Hui t en Ei.jdens -v> Csch-MeerselsGpeol Sporthal Somerer-9 vertrok 1 30 uur 14.30 - I5.OO uur Aspiranten 4 - The Blue Stars 2 15o30 - 16,00 uur Bruhese 2 - Aspiranten 4 (fluiten) Ri.ldëng' "Thi js'son-Timerniansweg9 v7egchel-Timmermansweg' Sporthal SomérèrL vertrek. 10.00 uur 11.0C - 11.30 uur Brukose. 1 Pupillen 1 (fluiten; 13.00 - 13.3Ö uur Pupillen 1 - JI.-C.T. 1 (bal meenemen) Hi,ld er? s M i c li e 1 s e e r s c 1 z epeel kodstrijden voor sondav 10 f obrunri _a. s; Sporthal'-' Srt 0 Goc" enrodo., vertrek 1 k. 30 uur 13.00 - 1400 uuh Corridor Senioren 1 Sporthal ï/gr.ray, vertrek' i 1 .15 uur 12.0C - 13.-00 uur.'- Erica - Senioren 2 B C Y* s t an cl n a 1 0 we d.s t r j jd on- Weds.tr V- Caremp. Beurten Gem. J, l.P. '1 J.v.Well 10 227' 167 1,359 16 2. W.v.Ool 1 0 1 39 199 0,698 14 3. P.Stevens ,10 1 29 215 0.600 14 4. G.Spreeuwenberg 10 686 191 2,635 13 5. GoVoAsten 10 3251 175 18,577 12 6 o AvDijk 10 1 088 188 5,787 12 7. P.Smeds 10 220 227 0,969 12 8'. P.Cox 10 1 30 270 0,481 12 9J.Poèls 10 595 224 2,656 11 10o H.v.Well 10 215 215 1,000 10 11o A.Sanders 10 170 190 0,894 10 12. A.v.Asten 10 171 203 0,842 8 13» H.Wisraans 10 1 64 237 0.691 8 14. I.Janssen 10 1 44 209 0,688 8 15. H.v.Asten 10 222 '164 1,353 6 16. G.Fleurkens 10 110 215 0,511 6 17. B.Camps 10 464 189 2,455 4 18. Pr. Hendriks 10 371 196 1,892 2 Heden 8 - 2 1 980 worden alle spelers verwacht voor het spelen van Kompetitie Het bestuur en leden van BILJART CLUB YSSELSTEYN willen langs deze weg iedereen hartelijk bedanken, afgevaardigden van verenigingen, vak - en standsorganisaties en partikulieren voor de getoonde belangstelling, tijdens de receptie van het A- team van BCY van .j.l. zaterdag in. herberg "Do Peel". Het Bestuur.. FANFARE -A v j_ -AoSp maandag na ae repetitie (om 21.30 uur) is er bestuursvergadering. L Zondag 10 febr. a.s. is hot vollybaltournooi te Venray-. Aanvang 14.00 uur Vertrek om 13.15 uur vanaf het schoolplein. STUDIECLUB VAKKENSFOKRBRS Byeenkomst op donderdag U februari om 20,00 uur bij J. Willems Peelweg. 1 .r 4>o«^u/c<n^. V"*-»* u.i»«. n w>-%i i f t V

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 6