In overleg met Politie is besloten om de route van de optocht in zTn geheel te herzien in verband met het verkeer op de MiddenpeeIweg Opstellen^ op de Timmermannsweg tussen Ringweg en Pioniersstraat Route£ Pionierestraat, Kievitsweg, Ringweg, Pater Tulpstraat, Litsenbergwegvan Beurdenweg, v. Montfortstraat Yssels teynsex?eg 9 Heids epeelweg Peter Janssenweg TixamermannswegLovinckplein en ontbinding van de optocht. Vriendelijk verzoek aan de omwonende om de vlaggen cq« gevel versiering aan tc brengen en om Ls. °P straat te parkerene Komende week komt er een plattegrond in het Y.'N.B. te staan, en alls aaxrwonenden worden door een stencil nog apart ge- informeerde Inwoners van Yssslste.yn, doe met z n- allen'mee aan' de optocht om een en ander goed te kunnen laten verlopen moet_iedereen die mee wil doen aan de optocht zich opgeven d.m.v. onderstaande volledig ingevulde strook bij? A. Fleurkens, Lovinckplein 3, oftewel bij Gebr. Keijsers B.V, in de brievenbus te deponeren UITERLIJK TOT EN MET CARNAVALSZONDAG Opgaveformulier optocht 1930 van de Piëlreuzen. 0: Grote wagen (door tractor oftwel ander voertuig voortbewogen). Os Kleine wagen (handgetrokken oftewel kleine pony of klein gemotoriseerd) Grote*groep (meer dan 5 personen). 0: kleine groep (minder dan 5 personen). Os Enkelingen. Kruis s.v.p. duidelijk aan in vrelke categorie dat uw wagen of groep volgens u thuishoort. De jury beslist bij twijfelgevallen en behoud zich het recht om een en ander aan te passen. Naam wagen/groep/uitbeelding Aantal personen welke met uw groep meedoen. Muziek: JA/NEE. Contactpers conNaam Adres 3 c 0. Bedankt voor uw medewerking

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 5