S.V.YSSELSTEYN. SENIOREN. ■..JSXXjÊïïgXX Wedstrydprogramma voor zondag 10 februari? Castenray 1-Ysselsteyn 114-30 uur, bijeenkomst 12,30 uur. (j?CHeynens) isselsteyn 2-DIS 214,00 uur, (p. J.Roelofs) Ysselsteyn 3-Wanssum 412.00 uur. (P.Ewalts) EEV 2-Ysselsteyn 4—14.00 uur. Vetrek 13.00 uur. America 4-Ysselsteyn 512.00 uur, vertrek 11.00 uur.(N.S'Mormels) Ysselst'éyn' 6-Mëerlo 6T—11.00 uur, JUNIOREN? Programma voor zaterdag 9 februaris Sparta A2~Ysselsteyn A2—14.30 uur, vertrek 13.45 uur, rijden v.Haperen, Deters en Deters. Sparta Gl-Ysselsteyn Cl—13.00 uur,vertrek 12.45 uur.(Busje) Ysselsteyn C2-Panningen C212,30 uur. Voor D en E elftallen wordt er een spellendag georganiseerd in de gymzaal. Aanvang 10.30 uur voor de E elftallen, en 13.30 voor de D elftallen. Leiders en hulpleiders van P en E elftallen worden verzocht om 9.30 uur bij de gymzaal aanwezig te zyn. VETERANEN - 1 Denk zondagmorgen aan het trimmen om 9»00 uur. Over enkele.- weken begint; het voetballen weer! v °So. Maandag 11 februari is er qm 19o30 uur kienen 'in cafe van Dijk. Mev$. Jennis- 'cens •■■T- Po-els. zal deze keer van het. bestuur aanwezig zijn» De avond voor de agrarische vrouw wordt gehouden op 25 febr» in zaal "DTn Engel" in Venray. Onderwerp: de film 'Ik leef nog", veiligheidin de landbouw, waarna diskussie. Hierna wordt er nog in formatie gegeven over de bedrijfsverzorgingsdiensfc door dhrC»Le.bens» Onkosten zijn 2,50, Opgave tot 22 febr» bij Mevr» v» Elzakker, tel» 565» Mevr» v» Elzakker is destijds door de agrarische leden gekozen als afgevaardigde in de kring Venray, Zij 'heeft samen met dames van andere afdelingen deze avond georganiseerd»' We hopen op een grote belangstelling van onze.afdeling» KoBeS. "ONS GENOEGEN" T a Jo v0d, Broek natronaal kampioen! Zondag j»l. wist Jo v»cl. Broek tijdens de nationale Kampioenschappen Indoor 25 meter in Kerkrade beslag te leggen op het kampioenschap in de 2e klassen» Hij behaalde 562 punten in 60 pijlen» Ook PoSpreeuwenberg schoot een goede wedstrijd en behaalde de 5e plaats in klasse 2 - met 547 pnt. A«Heiligers schoot in de 4e klasse 475 pnt0 en D» Verstegëïi-Binders schoot in de 4e klasse dames 406 punten» Zondag a,s» nemen enkele schutters deel an het Indoortournooi van VenzelderheideDe wedstrijd wordt geschoten in Malden» Vertrek uur» Dinsdag a»s. schieten we thuis tegen Grashoek» Aanvang 20c00 uur»- PÏËLREUZEN EN PIËLREUZINNEN, Hot bestuur heeft enkele wijzigingen aan moeten brengen wat betreft de optocht» (Ziëv aangehechte folder)» Ook zal het uitreiken van .een zak snoep na de optocht in het Gemeenschapshuis komen te vervallen» Om de kinderen toch te trakteren., zal. ditgebeua? ren op vrijdag 15 februari op school/kleuterschool en peuterspeelzaal, en wel als volgt: Om ca» 11.00 uur zal de Prins en Prinses op de Peuterspeelzaal komen en ver wachten daar alle moeders met alle kinderen die nog niet naar de kleuterschool gaan, en natuurlijk VERKLEED. De Prins zal daar dan versnaperingen uitdelen» Na de middag zal de Prins en Prinwea een bezoek aan de basisschool en kleuterschool brengen en versnaperingen uitreiken» En natuurlijk allemaal verkleedOp deze manier worden er geen kinderen vergeten» Tijdens de optocht zal de Prins wel snoep gooien» Degenen die vorig jaar een wisselbeker hebben gewonnen s»v»p» deze weer voor a»s» zondag inleveren» Dan zal ook in de loop van volgende week de karnavalskrant weer verkocht worden aan huis, waarvoor wij uw aandacht vragen» Bedankt voor uw medewerking» Het Bestuur» BE JAARDEN VERENIGING Maandag a»s. 1 i tebruan is er weer kienen om 1 j»30 uur in het Gemeen schap shui s k 1

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 4