L H fl R L t T i n LED Ysselsteyn mededelingen rorcolccteorrel 135 3 ggenstartmee! 55 C)0 8;ggenstartkorrel cr? 33 i'Wtaml 49l50 50,60 47,10 T: i v e rib at te r 'meel Biggenbatterijkorrel "EWYZIGD LET 0 000-1999kg20Q0~3999kg. 4000-3999kg. 6QOO-9999kg. 10000kg of veelvoud f 0,40 ƒ0,60 ƒ0,80 0,90 Zoals U ziet is de buikkorting gewijzigd, m.i.v. 4 febr. j.l. zoals bespro ken. op de alg. vergadering. De max." korting geldt bij 10 tons vrachten of veelvouden hierVan. Dus 10-20-30ton enz.. Maximaal kunnen 2 produkten per 10 tons vracht besteld worden. De termijn waarop U j0$10/100kg. extra korting ontvangt voor tijdig bestelde ^produkten in het begin v.d, week is met een dag verruimd. Deze regeling" an f0,10/100kg extra korting geldt nu voortaan voor maandag, dinsdag en moensdag. Deze laatste dag is er dus bijgekomen. Si.uiting i.v.m. Carnaval Volgende week met Carnaval zal ons bedrijf op maandag namiddag en dinsdag de gehele dag gesloten zijn.'s Zaterdags zal wel bezorgd worden.Wilt U niermee bij het doen van uw bestellingen zoveel mogelijk rekening houden. Dastel ook vooral 'tijdig. Pakgoed bezorging- ij zouden de afnemers van zakgoed willen verzoeken om komende week zoveel mogelijk voor 2 weken ineens, te bestellen. Onzes inziens moet dit niet zo veel bezwaren opleveren. zakgoedbestellingen dienen zoals altijd maandag binnen te zijn. Wij danken U *oor uw medewerking. in diverse soorten l.l.t:. b. ■AFD-. BEDEYF.GGOEDEREN Deze week brachten wij in rekening per 100 kg. voor de voornaamste producten, voor eenheden boven t Göü kg. exclusief 8.T.W. franco boerderij en af magazijn. Saby-biggenmeel f 6490 Baby-biggenkorrel65/90 >Mchtvarkensmeel50*60 V;achtvarkenskorre! 51 70 Zeugenmee! 4840 ■om. Opfokmee! I33 qq /oil. Opfokmeel II 5670 Veil. batterijmeel 5470 -Qatterijmeel extra .raadkuikenkorrei 33cq 3raadkuikenkorrel wit 65° 70 Kalkoenkorreï If 64.50 Kalkoenkorrel II 6420 Siachtkalkoenkorrel lil 62,80 D.M.V.-groen 192,70 Baby-kaiverkorrel Weidekorre! Rundveekorrel stand Rundveekorrei energie Weiriekoekjes Rundveekoek stand 47,— undveekoek E.R. Mineraienkorrel Mineralenkoekjes Rundveekorrel SR 49,10 68,30 69,30 ~1 J Bovenstaande prijzen zijnde basis-bulkprijzen. Toeslag gezakt product f. per 100 kg. Op bovenstaande prijzen zijn eventueel nog ae volgende kortingen van toepassing per 100 kg. Bij eén bestelling en bezorging op één dag. Alle bestellingen dienen daags voer de datum van levering voor de middag gedaan ïe zijn, anders wordt met 10 ct. per 100 kg. verhoogd. Zakgoedbestellingen dienen in de week van bezorging uiterlijk op maandag binnen te zijn, om op woensdag en donderdag bezorgd te worden, j J tra V* t 1 •JL ..,111."•"■>"i..-../r..«i».v.r.v.iJ,»>V|«u-wiVrir(kiVi

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 3