Kieuws ,3?/a Jeugdcentrum"l)e Koel" ■Peter -Jans sen weg 12. Tel.04-785 -'613 10 jaar Jera'70 1970- 1980 Irogramma van 8 februari t/rn 17 februari 1980 vrijdag 8 febsöyrazaal voor groep 5 de jeugd van 12 en 13 jaar. 19.00u - 20.00u Ping-pongafv -flsysteem voor groep 5 Breng eventueel een eigen ping-pong /•set mee •Lenen hij ons voor een bat je of balletje ƒ1, per stuk. Ook hedenavond valt er weer iets te winnen. 20.00u- 22»30u zaterdag 9 feb:Disootheek voor de .-'jeugd vanaf 12 jaar .Zonder .'bier ook veel plezier. Jeugdprins Ad I met de vorst en K -ad van-Elf brengen dan een bezoek aan de jeugd en hopen dan op jullie komst. .19.0'Öu - 22.00u zondag 10 f eb Vrije instuif"voor iedere én. Kom en doe mee mét de andere kinderen. ■■-S joelen, kaarten, ping-pongen, bil jarteri' en dit niet alleen maar er is nog veel meer waar je, je best mee vermaken/ikunt14»00u - 18.00u 1 donderdag 14 f eb «Discotheek voor groep 4 klas 4,5 en 6 .Breng mee en .verkleed je want het.wordt eenk*alcarnavalsbal18*30u - 20"i00u vrijdag 15 feb:Gymzaal voor groep 5 de jeugd vanaf 14. jaar. 19„00u - 20.00u „Vrije instuif"voor groep 5 de jeugd vanaf 12 jaar.20é0öu - 22-JOu zaterdaglö febsGeen discotheek voor groep 5 de -jeugd"vanaf 14 jaar.-. zondag 17 feb ^Carnavalsbals Kinderen 14.11u.- 17*00u Groep 5 de jeugd vanaf 12 jaar.i9.3Ou - 23*OOu Beneden 14 jaar gêên bier. Entree ƒ1,50 ivlaandag 18 februari en dinsdag 19 februari Carnavalsbals19.30u - 23*00u Nagekomen bericht :TT n, 1 Hedenavond is er voor groep >j klas 6 Handvaardigheid we maken clan spullen voor de carnaval .Kom en doe-mee en maak er wat van. 18.30u - 20OOu rcricht namens het bestuur van Jera'7ÓsHet 'bestuur van Jera970 wil nogmaalsonder do amd.acht brengen dat er in het Jeugd centrum, ,D e Koel" de komende carnavalsdagen bono! en 14 jaar geen alcoholische drank wordt vers trekt. V/ij vragen daarbij ook de medewerking van U ouders. Flh- Vrijdag 22 februari Om 8 uur voor. groep 5 Entree 3,= Zondagmiddag 24 februari on 2 uur voor de kinder en. En tree tot Ï2 jan r.. Beide dagen een geweldig lachsucces.- Carnavalsdiscotheek voor jeugd vanaf 12 jaar.Morgenavond, zaterdag 9 febr. is dé alcoholvrije discotheek een ,fcarnavalsdisco" zóals je hierboven kunt lezen. Kom daarom "allemaal zóveel .mogelijk verkleed om de sfeer te verhogen! JEUGDKARNAVAL A.s. zaterdag 9 februari alkoholvrijo Karna vals tliskotheeko Aanvang i .30 uur. Komt allen verkleed naar "Do Koel". Ook de jeugdprins Ad 1 en zijn gevolg zullen hierbij aanwezig zijn. Tr - - Komite Jeugdkarnaval. PONYCLUB "DE WELSHRUITERS- Oei enenBij goed weer zal er geoefend worden op het nieuwe terrein. Alle ruiters worden verwacht in de bmurt van het tennisveld om 10.00 uur. We uilen- dan gezamelijk raet de kommandanten naar het nieuwe terrein gaan. lony's enten: Zaterdag 16 februari zullen alle pony's geënt worden. IEDEREEN wordt dan 10,00 uur op het nieuwe terrein worden verwacht. Jony's meten: Zaterdag 10 februari worden om 14.45 uur, en dus niet om 14.15 uur zoals W'ige week vermeld alle pony's gemeten. Iedereen wordt dan op tijd bij de boerenbond vracht. Degenen die dan niet komen moeten op eigen kosten en eigen gelegenheid de onys laten meten. - HVOLG MEDEDELINGEN PAROCHIE fhODA: Uurwerk: We kunnen dan niet-alleen horen, maar oor zien hoe laat het is. Dit uurwerk zal 's avonds en 's nachts verlicht zhn. Koeten ca. 6.000, Irl waren zo enkele mededelingen waarmee-U weer geheel op de hoogte bent van de laats v rkzaamheden i.v.m. herstel en restauratie van de kerk en zijn omgeving. We hepen dat rna deze restauratieperiode kan worden afgesloten en dat we nog vele jaren zonder te-grote kosten getuige kunnen zijn van het resultaat, waardoor vooral de kerk weer ecu fraai aanzicht heeft gekregen, zowel binnen als buiten. J - 1

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 2