BILJARTCLUB YSSELSTEYK Lljartclub Ysselsteyn houdt zaterdag van 20.OC uur tot 21.30,uur een roceptie in herberg De Peel". ia de receptie een prominente biljartwedstrijd tussen Dhr. van Oers, wedhouder van de Gemeente Venray, en H. Philipsen, voorzitter van de Dorpsraad. Hierna een demonstratie partij tussen Gcrrit van Asten en Thijs van Asten. Belangstellenden zijn van harte welkom. BOEREN3RULLEFT Afgelopen zondag hebben we voor de 16e achtereenvolgende keer de Boerenbrulleft gevierd r/iunsen U als publiek om met zo vele te komen kijken is voor ons, het komite, een stimulans om de Boerenbruiloft ieder jaar groter te maken. Hiermede bedanken we: Hot feestkomité van de fanfare "De Peelklank" Voerlui, figuranten, bruid en bruidegom. Mensen die weer paarden hebben gehaald en teruggebracht. De burgelijke stand Jan Michels en Gerrit Peeters. Verder iedereen die op de een of andere wijze heeft meegewerkt om dit feest te doen slagen. - Het boerenbrulleftkomite Jan v. Helden Sjang Spreeuwenberg Harrie Potten. Sörvê Keijsers. BoerenbruiloftIndien iemand nog kosten gemaakt heeft ten laste van de Boerenbrulleft of eon rekening heeft, gaarne nog deze week kontakt opnemen net S.Keijsers, tel. 232, zodat we alles ook financieel kunnen afwerken. Dank U. Fanfare Het Peestkomite Fanfare "De Peelklank" wil allen gaarne bedanken die op enigerlei wijze meegeholpen heeft aan de Boerenbrulleft 1980 en hiervan eon grandioos feest maakten. Ook hartelijk dank aan allen die in de bruiloftszaal nog met voordrachten of anderszins voor de dag kwamen, maar vooral dank aan onze blaaskapel "De Smele- blaozers" voor hun muzikale aandeel in dit welslagen. Gaarne wil de fanfare ook dank zeggen aan het boerenbrulleftskomié voor de pret tige samenwerking bij de organisatie en tenslotte dank aan de beide Raden van Elf en Bestuur Karnavalvereniging. Speciale aanbiedingen Ryobi haakse slijper 115 mm van 289,voor 169, f, haakse slijper 180 mm van 454,voor 259, Hitachi zaagmachine 1750 Watt van 613,voor 390, Hitachi bandschuurmachine 950 'Watt van 743,voor 475, Tafelboormachine 13 mm van 490,voor 365, AEG haakse slijper W3A 1900, 230 van. .690,— voor 425,— Draadsnijset gasdraad (Waterleiding) 1/2 t/rn 1" van 364,— voor 254,— Verder alles voor varkenshouders, ca. Drinknippels - drinkbakken - rnerkstift en - meelscheppen drijf apparaten- Medicijn mixers (in div. uitv.) - coupeer apparaten - tandkniptangen - oormerken - droogvoeder bakken - vlotter bakken - vloerankers - zeugen riemen - in 4 uitvoe ringen beugels 2 uiv. biggen lampen - en armaturen enz. Prijzen beneden konkurentie. Vermelde prijzen zijn incl. B.T.W. Garantie - Service - reperatie - onderhoud, natuurlijk bij T Handelsonderneming Th. Voesten T H Rouwkuilenweg 16 H V Tel. 556 V

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 6