S«V.YSSELSTEYN, "lönMo Programma v^or zondag 3 februari Voteren 2-Ysselsteyn 214.30.uur9 .vertrek 13.30 uur(P*V,Joosten) Competitie Oef enwedstrijden? i-Ysselsteyn 1-14*30 uur, Ttijeenkoinst 13.00 uur, Yn-.^Psteyrl -^Leunen-' 3 ^-^§^x>Q xk$s?xx 12,00 uur Wedstrijd gewijzigd zie onder, SSf®^:spa®gi©^g3©s^xjcxx3^^ gewijzigd zie onder. Ysselsteyn -6-B,V,V 4T11,00 uur, - JUNIORENProgramma;?. uitslag 2 ronde spelregelwedstrijden? - 1 Me.erlo (Regio-winnaar) 2e Ysselsteyn, 3° America, Programma? Vrijdag 1 februari (vanavond) Oriëntatie-voettocht voor A^B+ C elftallen. Bijeenkomst bij het clublokaal, C elftallen om 19.00 uur. A en S elftallen om 20.00 uur Gelieve zaklamp pen en papier mee te brengen. Trek bij slecht weer laarzen aan. Zat er da,g 2 februari; - Ysselsteyn Al-RKMSV Al14.00 uur RKMSV. BI-Ysselsteyn BI14.00 uur, vertrek 13.00 uur. Rijden v.Ass en Romnie.-, 1 anmngen i33~Ys seis teyn B2-14» 00 uur, vertrek 13,15 uur (Busje) Zaalsport? - 10.-00 - 11,00 uur El 12.00 - 13.00 uur Dl I4.OO - 15.00 uur D3 j.1.00 - ,12.00 uur E2- 13.00 - 14.00 uur D2 15.00 - 16.00 uur C3 - ATTENTIES VM - 0p zaterdag 9 februari wordt er voor D en E elftallen een spellende seor^ani- seerd m de gymzaal. Aanvang 10.00 uur voor E elftallen. 13.30 uur voor D elftallen. iz'igde wedstijden. Zondag 3 febuari wordt gespeeld? Leunen 4-Ysselsteyn 411 nn v,^ 4 Leunen 5-Ysselstera S_ Ti"°nn 9 vertrek 10.00 uur y j> 11.00 uur, vertrek 10.00 uur, P AH PARE OÜDIJZERAKTIE weekend, vrndag 1 iebruari qus vandaag; 01 morgen, zaterdag 2 februari, komen de leden van de fanfare weer bij U langs voor oud ijzer Legt U het oude ijzer even klaar, zodat het gemakkelijk is om het op te laden Bij voorbaat dankt de fanfare hartelijkWel delen wij mede dat de mee te riemen attribu ten te hanteren moeten zijn» B.,v, oude auto's e.d. kunnen door ons niet worden mee genomen! V.B In de maand februari 'zal Mevr, v,d. Boogaard - Joosten de zieke leden in het zieken huis bezoekenDonderdag 7 februari n.m. excursie naar de L.T.S. op "de Hamert" "ojeenkomst om 13-00 uur bij de kerk* Vervoer met eigen auto's» Om ca. 16.30 uur zijn we weer thuis. In de komende weken zullen de bestuursleden bij U aan bellen met de loten •;oor de Lourdesreis. Ze kosten 1, De verloting hiervan zal zijn op de laatste ver- adering op 5 maart. Langs deze weg willen wij U vragen om zoveel mogelijk de vergadering v--,n de dorpsraad op 7 februari te bezoeken. Aanvang om 20.00 uur in zaalRoelanzia 1 riRDMVEKEfiIGJ.NGspelmiddAG VOOR OUDEREN op woensdag 6 februari .m 14.00 uur in het gemeenschapshuis., voor iedereen helemaal gratis. Kampioen worden hoeft ook weer niet..,-, ■aar een spelletje winnen is mogelijk Lez-e spelmidd&g wordt georganiseerd door het open bejaardenwerk Venray voor alle oudere mensen van Ysselsteyn. U hoeft hiervoor niet aangesloten te zijn bij de bejaardenver eniging, U hebt nu de gelegenheid om kennis te maken met leuke en uitvoerbare oefeningen en spelen zoals kegelen, golven, sjoelen enz. GEZOND BEWEGENU KOMT TOCH OOK??!!!!!! XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJCXXXXXXXXX Ij

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 4