LLT.B. - Ysseisteyn Forcolackorrel 135, ïadkuikenkorrel wit 65'30 Slachtkalkoenkorrel III52 40 BiggenbatterijmeeL - 67,70 Biggenbatterijkorrel 6870 0,20 0,40 0,50 Excürsie'Sterksel Oinsdag-5 fetor.uari~.a-s, is de excursie naar het varkensprogfbëdrijf voor Zuid-Nederland te Sterksel. Het gezamelijk vertrek is om 9-00_uur_vanaf de L.L.T.B.. Om 10.00 uur worden we op het proefbedrijf verwacht.-Om ^5-00 uur sullen we terug zijn in Ys-selsteyn. Willen degenen die zich opgegeven hebben zorgen dat ze tijdig aanwezig zijn. Zitdag Sociaal-Economische "'Voorlichtingsdienst Bovengenoemde dienst houdt..zitting op donderdag 7 februari a.s. van 10-12 uur op ons kantoor. -B^L. houdt zitting op maandag 11 febr.'&.s. van 14.00-15.00 uur.. Vakantieweken gehandicapten foor lichamelijk gehandicapte leden of gezinsleden worden ook dit jaar weer een^ tweetal vakantie-weken georganiseerd, wilt U er meer van weten of wilt U zich opgeven, kijk dan in"Boer en Tuinder" of bei de zaakvoerder BIETEN ZAAIEN IN 1980?? Dan nu direkt de kaart inleveren voor het te laat is. L.L.T.B. afd. BEBSYFSGCZK X0£r=b£i:;=a4si voorjaar 5 -Zaaigranen -Footaardappelen -Land en tui rib duw zaden (een fraaie''catalogus ligt voor U gratis gereed in de winkel.) Nu oesteld wil zeggen dat U het gewenste' ras en soort in de.do.or u gewenste hoeveelheid kunt krijgen. MEDEDELINGEN" Dsze week brachten wij in rekehing. per 100 kg. voor de voornaamste producten, voor eenheden boven 1000 kg. exclusief B.T.W. franco boerderij en af magazijn. Baby-biggenmeelf 64,50 Baby-biggenkorrel 65 30 Siggenstartmeel 56 20 O.ggenstartkorrel555 90 Siachtvarkensmeel 49 90 Slachtvarkenskorrel 51 10 Zeugenmeel 47 hq Zeugenkorrel4P.An Vol!. Opfokmeel I5850 Vol!. Opfokmeel II5620 Vol), batterijmeel 54-2q Batterijmeel extra j 54' 99 Jkaadkuikenkorrel 65'10 Kalkoenkorrel 1 f 64,10 Kalkoenkcrrel II 63 5 70 D.M.V.-groen 192 70 Baby-ka! verkorrel50 Weidekorrél' f Rundveekorrei stand40 Rundveekorrel energie 494Q Weidekoekjes Rundveekoek stand Rundveekoek E.R. Mineraienkorrel Mineralenkoekjes- Rundveekorrel El? 48 ,50 - Bovenstaande prijzen zijn de basis-bulkprijzen. Toeslag gezakt product f2, 80 Per 100 kg. Op bovenstaande prijzen zijn eventueel nog de volgende kortingen van toepassing per iOO kg. Bij één bestelling en bezorging op één dag Alle bestellingen dienen daags voor de datum van levering voor de middag gedaan te zijn, anders wordt met 10 ct. per 100 kg. verhoogd. Zakgoedbesteilingen dienen in de week van bezorging uiterlijk op maandag binnen te zijn, om op woensdag en donderdag bezorgd te worden, 25Q0~lCg 6000 kg. 14 000 kg. j V' - - Mil.II l-lim.HMMIilHMdllll.M-IMIIIIHlllHIII'Ml.mmnlHtl Ilin «ni.im:i;,.ri'...•,t..M.iiii|M,iiu;inM.. UK i.immi«ii...»u;vii1 i(|ti,,,i<ii;,«iiiiMii|.|ll'i<Uri:.iiiiMiiiiM(.iMU»M.iMMiri.i.M«>/( - 9 .in it 11 j 'UUUUiHjntuI u.,„.|„„.,J.,...

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 3