Tq^a '70 Nieuws Programma van 1 februari t/m 10 februari 1980 'Vrijdag 1_feb.: Gymzaal voor groep 5 de jeugd vanaf 14 jaar„1900u-20.00u Vrije instuif voor de jeugd (Groep 5) vanaf 12 jaar.20.00u- - 22.30u. Saterdag:2feb.Discotheek in carnavalssfeer/ Vanavond komt de nieuwe Jeugd prins uit,, Vanavond wordt er entree geheven t.b.v. de Jeugdcarnaval. Aanvang is om 19»30u en de avond duurt tot 2300u„Voor de jeugd onder de 14 jaar wordt geen bier verschudt Zondag 3 Feb.: "Vrije Instuif'voor iedereen.Kom en doe mee met de andere kinderen in het jeugdgebouw.Elke zondag is er voor de kinde ren vee-1 vermaak. 14,00u -18.00u Donderdag 7 Feb.Spelletjesavond voor groep 4 klas 4 en 5 18.30u-20.00u Vrijdag 8 feb.Gymzaal voor de jeugd van 12 en 13 jaar (Groep 5) 1900-2000u Ping-Pong afvalsysteem voor groep 5» 20.00u ~22.30u Zaterdag 9 feb.:Discotheek voor groep 5 de jeugd vanaf 12 jaar. Zonder bier ook "veel plezier. 19«00u - 22.00u Zendag 10 feb:Vrije instuif voor .iedereen. 14.00u - 18.00u Ons volgend filmprogramma is vrijdag 22 februari Vakantieperikelen van Penis de Funés. Zondag draaien we deze voor de kinderen. V/re wordt dit jaar de nieuwe Jeugdprins 1980 Komt dat zien morgenavond in de Koel. -- 0EUGDCARNAVAL A:,£0 Zaterdag 2 februari verkleed jeugdprinsenbal in "De Koel". Bekendmaking van de nieuwe jeugdprins zal ca, .21.30u, plaatsvinden. Prins Tuon 2 en zijn gevolg zal hierbij aanwezig zijn. De entree is 1,50 v. ie de jeugdprins zal worden, dat kunt U zaterdag zien. Komt allen naar de "Koel". - - Comité Jeugdcarnaval. P iS. Wil de grote raad om 20.00u bij Arie van Dijk aanwezig zijn. Karnavalsvereniging "De Piëlreus" H.E.S. "Ons Genoegen"TT hedenavond 1 februari schieten we te Lierop een wed strijd voor het NederlaagtournooiAanvang 20.00u, vertrek 19.15u. Dinsdag a.s. is de 13e wedstrijd voor de wintercompetitie.Donderdag 7 februari a.s. houden we de jaarvergadering in het Gemeenschapshuis. Aanvang 19.300u. PONYCLUB "DE WELSHRUITERS" Kienen: I.v.m. Karnaval is de kienavon.d voor februari verschoven naar 4 feb. We hopen dat U toch kunt komen, ook al zitten we op een andere dag dan. normaal De aanvang is om 19®30u •- Onderlinge 'wedstrijd; Zondag 3 feb, is de derde dag van de wedstrijd tussen Venray,Leunen en Ysselsteyn, Deze zal gehouden worden te Leunen.De vertrek tijd zal bij het oefenen worden medegedeeld. Spxingwedstrijd te Ileyen: Zondag 10 feb. is er inde. manege te Heyen een springwedstrijd. Hier kan iedereen starten, ook degenen die geen spring- startkaart hebben. ..er) moet voor eigen vervoer zorgen. Er kan gestart worden in de normale klas se en ook nog in Parcours Tabel A. Opgave voor vrijdagavond 20.00u(vanavond) 0. ,j tel.246. .-islag springen te Horst:Irene Philipsen 1e. prijs A.L.en B.Beginnelingen. chard van dijk 2e prijs,D.Beginnelingen,Hans Philipsen 4e prijs D.Licht. - ory's meten; Het pony's meten zal dit jaar zijn op zondag 10 feb. om 14.15u Biljartclub Ysselsteyn: Alle leden worden verzocht om vanavond, 1 feb. op le clubavond te komen om de nog resterende wedstrijden van de kompetitie af te werken, en tevens voor een korte bespreking i.v.m. de receptie. - - - -T_>-|r| m_m^, w_T

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 2