n Nieuwsblad Redactie: Boerenleenbank 13 e jaargang no: 9 Alle inwoners van IJeseleteyn een NIEUWJAAR 2? December 1974. PAROCHIE HOPAZondag na Kerstmis. Zondag: 3.90 uur leesmis voor Dina Menting-Arts10 uur Hoogmis voor de Parochie, 11.30 uur leesmis voor zekere Intentie. Maandag: 8 uur leesmis t.e.v, de H.Gerardus, Dinsdag: 8 uur geen mis, 19.00 uur oudejaarsavondvierihg, leesmis vot de genezing van een zieke. Woensdag: Nieuwjaarsdag, 9 uur leesmis voor de familie Wilmsen. 19 uur Hoogmis om God te danken en zijn zegen te vragen over het nieuwe jaar. Donderriag:8 uur leesmis vc>r de overleden ouders Fleurkens—Claessens Vrijdag: eerste rvijdag van de maand, 8 uur gesticht jaargetijde voor Gerardus Fleurkens en Anna Fleurkens-Pouwels. Zaterdag: 19.00 uur leesmis vot de overleden fam. Arts-Theunissen, Misdienaars. n 1Zondag: 8.30 uur Leo van 00est en Gerard Spreeuwenberg, 10 uur Twan de Wit en Rene van Dijck, 11,30 uur Han3 leunissen en P.Paul' Koonings, WeekdienstLeo van Soest, en Gerard Spreeuwenberg, Inlevering copie IJ.N.B.~ acOok voor cie Komende wee k dient de colie vo"r iJNB, UITERLIJK op MAANDAG. 30 December «m 40r uur te zijn ingeleverd op het kantoor van de Rabobank. RABOBANK. Sluiting op 31 December. In verband met de jaarafsluiting is de 'abobank op Dinsadg 31 December NA DE MIDDAG GESLOTEN. Houdt hiermede re- mening. - - Vacantiegidsen. De reisgidsen voor het vacantiajaar 1975 zijn wear uit. Als U een mo ie en niet dure vacantiereis wilt uitzoeken in het hoogsei zoen 'dan moet NU boeken. Kóm een vrijblijvend een gids halen. Vlieg- trein-bootreizen. Bungalowverhuurtouringcarréizen onz. enz. L.V.B. Maandag 30 December om 19.30 uur kienen in cafc van Dijk. KORFBALCLUB "De Peelkorf". Kerstmiddag. Zaterdag 28 December aanvang 15.00 uur in het Gemeenschapshuis. Meebrengen: pakje (waarde f.2.50) met naam. Zaterdag 4 Januari 1975: Aspiranten I, vertrek 12.30 uur. Zondag 5 Januari 1975: Peelkorf I. verstrek 11.30 uur. Handboogschut terijn -1 u i qfte+ jub lie umc one ours te Castenray behaalde het 1e zestal de 4o prijs in de Ere-klasse met 1280 punten, het 4e zestal behaal de de 3e prijs in de c-klasss met 843 punten. Personeelpriizen werden be haald door: B.Camps 3 x5 1e pr., W.^rts 3x2 Ie pr. A.Jaspers 2 x 1 1e pr. Allen proficiat. L ri Jj ij

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1974 | | pagina 1