1Wrsïtönmrl WKërs i da a Zondag: 4e zondag v.d. advent. 8,30 uur;leesm. v.d, genezing w.e. zieke, 10.00 uur: Hoogmis v.Martinus Peeters en Johanna Peeters-Gerrits. 11,30 uur: Leesmis v.d. parochie. Maandag:s'morgens GEEN H.Mis. 19*30 uur: BOETEVIERING met leesm. v* Hendrikus Maessen, Maria Mans en Jacques Maessen. Dinsdag:s'morgens GEEN H.Mis. 23*30 uur: Gezameii.jke kerstliederenzang, waarna om 24.00 uur: NACETMIS v.Kerstmis v.d. parochie. Be gezangen worden verzorgd door het Gemengd Zangkoor. Woensdag: Hoogfeest van Kerstmis. 9,30 uur: Leesais voor Gerrit van Bijck. De gezangen worden verzorgd door het Kinderkoor. 11.00 uur: H.Mis met samenzang en medewerking van de Blaaskapel "Be Smeleblaozers"t.e.v. Maria van Soest-Swinkels en overi.fam Smedts-Binghs en hun dochter Elisabeth. 15-00 uur: Kerstconcert__in_de_kerk. Gemengd koor/Kinderk./fanfare, Donderdag: 2e Kerstdag, dag v. devotie. 9®Q0 uur ieesm.v,Maria Wismans van Vegchelc 10.00 uur: Hoogmis v» Petronella v.Well-Thoonen. Vrijd&g: 8.00 uur; gest» jaarget.v. Wilhelmina Glaessens-Kichels. Zaterdag: 19.00 uur: Peesmis v, intentie v.d. faxs. Vullings. Misdienaars: Zaterdag-19.00 u« Peter v.Soest en Robert Arts. 8,30 uur; Johny Houben en Marcel Hellegers. 10.00 uur Leo van Soest en Gerard Spreeuwenberg. 11.30 u. Twen de Wit/René v.Bijok Inleveren copy Y.N.B.I.v.m. Kerstmis dient de copy voor T.N.3. van de komende week UÏ'Mkl-ItfR' op MAANDAG, 23 BECEMBER om 4#qq uur n.m. te zijn ingeleverd op het kantoor van de Rabobank. IN BE PAROCHIEKERK VAN YSSELSTSYN. AANVANG-: 3.00 uTJR N.M. W Verzorgd door; Gemengd Zangkoor Tsselsteyn o.l.v. G. Flinsenbepg. Kinderkoor YsselEteyno.l.v. P.v.d. Kolk. Panfare Be Peelklank" o.l.v. A* Partouns Brumband fanfare Be Feelklank" o.l.v. H*v„d. Vleuten. Gaarne nodigen wij alle inwoners van Ysselsteyn uit om dit 6e Kerstcon cert in de parochiekerk op 1e Kerstdag om 3-00 uur n.m, te bezoeken*, Het concert duurt ongeveer 1*uur. Be uitvoerenden hopen op een volle kerk. AAN ALLE INWONERS VAN TSSELSTEYN een ZALIG KERSTFEEST ssjcac-esecsicscJSïï

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1974 | | pagina 1