Y sselsteyns Nieuwsblad Redactie: Boerenleenbank '3 e jaargang no: 7 December 1974 PAROCHIE E.CDA, 3e Zondag van de Advent Zondag: 8,30 uur leesmis voor intentie van de familie Vulling3, "0 uur r Hoogmis voor P-rits Ransz, 11.30 uur leesmis voor de Parochie. Maandag: 8 uur maanddienst voor Johanna Hendrickx- Nent. Dinsdag: 8 uur maanddienst voer Getrudis Wismans- Gooren. Woensdag: 8 uur leesmis voor Jacob Arts. ponderdag:19.00 uur boeteviering en weekdienst voor Maria Jeuriesen-Janasen, Vrijdag: 19.30 uur boeteviering en maanddienst voor Sjef Bovee. terdag: 19.00 uur lessmis voor Antocn van A3zen. ieno.Sii's Zaterdag: 19.00 uur Han3 Teur.issen en P.Paul Koonings.Zondag: 8.30 uur Peter van Soest en Robert Arts, 10 uur Johny Houben en Marcel Hel- legers, *1.30 uur lec van Soest en Gerard Spreeuwenberg Redactionele mededelingen. agaDeze week ontvingen wi3 eer. ingezonden stuk ter plaatsing in IJKB. Aangezien IJTTB. nooit de pretentie heeft gehad om opi- r mededelingenblad van de verenigingen en andere plaat- nieblai te zijn, maar mededelingenblad van de selijke activiteiten, menen wij dit stuk niet te kunnen plaatsen. I.v.m. kerstmis versoeken wij de berichtgevers in de week waar kerstmis in valt, de berichten op maandag 23 December tot uiterlijk 4 uur n.m. in te leveren. Met dank voor dc te nemen moeite. Kleuterschool-Oudervereniging. n T, De kleuters hebben kerstvacantie van 20 De cember t/m 5 Januari. Vrijdag ?.C December is er geen school, en maandag 6 januari begint ze weer. BOBANK. Overboekingen i.v.m ddarom delen wij mede j aarwis selingDe j aarwisseling is weer in dat alle bankgiro^-overboekingen die uiter- zicht en _u0-0-.. lijk op VRIJDAG 2C December zijn ingediend nog op de bank van bestemming of postgiro-rekening zullen aankomen. Ma die datum- zullen wij de bankgi-7 ro's wel afschrijven var. de rekening, maar dan kunner. wij niet meer garan deren dat deze nog dit jaar op rekening var. de begunstigde wordt bijgeboekt, Breng daarom TJw bankgiro's zoveel mogelijk de komende week narr de bank ter verwerking. AttentieOok dit jaar zal de Rabobank ieder huisgezin van IJe'selsteyn een leuke zakagenda als attentie bezorgen. De U allen bekende kalender zullen wij echter niet huis-aar.-huis verspreiden, maar deze kunt U gratis afhalen op het kantoor var. do bank, zolang de voorraad strekt. i>VB Maandagavond 1c December om half 8, kienen in café van Dijk. Veeverzekering. Omdat de premie var. de September-schat ting te vroeg op is. is het bestuur genoodzaakt een bijbetaling van 1/4 f> voor koeien en pinken te heffen. Deze weck wordt deze nabetaling afgeschreven van Uw lopende re kening bij de Rabobank.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1974 | | pagina 1