Redactie: Boerenleenbank 13 e jaargang no: e PAROCHIE H.ODA. 2e Zondag var, de Advent Zondag: 8.30 uur ieesmis voor de Parochie, 10 uur Hoogmis jaargetijde voor Antoinette Vergeldt, 11.30 uur Ieesmis voor Gerardus Vul ling s besteld doer zijn kleinkinderen. 8 uur Ieesmis vo-^r de overleden familie Fleurkens—Claessens uur maanddienst vc~r Gertruda Claes3ens- Michels. uur weekdierst voor Maria Jeurissen- Janssen, uur maandeienst voor lamberaina Lemrr.ens- Poels. uur maanddienst voor Gerard Ccenen, 13.CO uur huwelijksmis voor hef bruidspaar Derkx- Pcuwele, 14.00 uur huwelijksmis voor het bruidspaar van Vegchel- Flinsenberg. Zaterdag: 19.00 uur ieesmis voor Piev Verheven en Maria Litjens. 3 cl i fc ri-si ci 2? s 1Zaterdag; 19,00 uur Tv/an de Wit en Rene van Dijck. Zondag: 8.30 uur Hans Tennisser, rn P.P.Koonings, 10 uur Peter van Soest en Robert" irts, 11.30 uur J "hny Houben er. M.irccHellegers. Maandag Dinsdag: Woensdag: Donderdag Vrijdag: 8 8 :8 8 Basisschool-Oudervereniging, - 1J— De collecte voor ae viering van hot St.Nico- laasfeest en Koninginnedag, verzorgd dcor de kinderen van de 6e klas, heeft het prachtige record—bedrag van f.846.36 opgebracht. Mogen we langs deze weg al ie milde gevers vo-r hun spontane bijdrage hartelijk dankzeggen. Ouders, uw kind heeft indertijd eer. stencil mee naar huis gekregen betref fende de invoering van eer. '"voorgeschreven" tenuo tijdens de gymlessen. 17e hebben in dc circulaire toen gesteld, dat de ingangsdatum hiervan afhan kelijk was van de inschakeling van de verwarming in de gymzaal. Deze is intussen reeds^drio weken in werking. In verband met de te verwachten sur prises van de Sint (eventueel gymtenue) hebben we de ingangsdatum verscho ven naar maandag 9^December a.a. Het is dan de bedoeling, dat de kinderen ast dit tenue ook hun gymschoenen na iedere gymles mee naar huis nemen, alles tesamen in een plastic zak Om het eventueel vergeten van de gym- spullen te voorkomen er. hierbij denken we vooral aan de lagere klassen, >lgt hier ten behoeve van de ouders het gyrcro^ster van alle klassen.Knip Lit sv uit Maandag. 9 45 - 10.30 10,45-11-30 11 - 30-'2-15 "\T5-2.OG £.00-2.45 2 45-3.30 v-,-; klas 2b/3b DhrvdKolk 2a DhrvdHeuve1 4a_Dhr. boenen '6"Cm ;DHr7verscnuürën" 6 j 4b Dhr. Ahiers 2ÉM: 3 ""0-9'45 9-4 5-10-30 0.45-11.30 i.30-12.15 klas 6 j )Dhr .Yerschuurer. 6(m) 1 a a Donderdag 9,00-9.45 klas 1a l'lsj. boenen 9-45-10.30 4b Dhr.Ahiers 10.45-11-30 ,?b/3b Dhr.v.d.Kolk 11 30-1_2-'i 5 b Mej. Janssen T.T5-2.10 7~2a "Dhr.v.d.Heuvel 2.C0-2.45 3a MevrGeelen 2.45-3-3C 5 Dhr. Arts Mej. Dhr. boenen Arts 5-2.CO 2..00-2.45 2,45-3.30 1b 3a 4 a Mej.Janssen MevrGeeien Dhr.boenen Cpm. :De gymlessen in de klas van Kevr.Geelen worden gegeven dc^r Dhr~ icenen,in de klas van Dhr.v.d.Heu vel door Dhr.Ahiers,en de klas van Dhr .Yerschuurer. door de vakleer kracht, Dhr. Janssen. 5 December 19Y4,

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1974 | | pagina 1