1 sselsteyns Nieuwsblad Redactie: Boerenleenbank 13 e jaargang no: 5 Ij; 29 November 1974. PxAROCIIIE H.OPA, Ie Zondag van de Advent. Zondag: Maandag Dinsdag: Woensdag: 830uur jaargetijde voer Godefrióus Puts, 1.0 uur Hoogmis voor Henricus Maessen, Maria Maessen-Mena en Jac.Maessen, 11.30 uur jaargetijde voor Gerardus Vullings. 8 uur leesmis voer de overleden familie Swinkels- van Doorn. 8 uur leesmis voor de overleden familie Hubers- Loonen. S uur leesmis voor Hendrikus van de Ven. Donderdag;8 uur leesmis t.e.v. O.L. Vrouw voor zekere intentie. Vrijdag: eerste vrijdag van de maand, 8 uur leesmis t.e.v. H.Kart voor de overleden familie Peeters- van Tilburg. Aaterdag: 19,00 uur leesmis voor Jeanne v.d. Berg- Swinkels. ^dienaars. T Zaterdag: 9.00 uur Lec van Soest en Gerard Spreeuwenberg, Zondag: 6 uur Twan de Wit en Rene van Dijck, 10 uur Willy Koonings en Hans Tennissen, 11.30 uur Peter van Soest en Robert Arts. VANDAAG: G_S_V_E_NvoorD JLY J? JLJ i In de enveloppen, die in de loop van vandaag, 29 November, bij U worden aangeboden kunt U alle so-rten giften doen: contant geld, betaalcheques, oetaalkaarten, giro-ondrachten enz. GEVE N VOOR LEVEN I I VANDAAG DOOR U 1 Muziekschool. Tr van de kinderen van de 2e, 3s, 4e, 5e en i A.M.V.-cursus van de muziekschool. De op s. binnen zijn bi.i de secretaris van da fanfare. Mogen we het strookje van de stencil, die Uw kinderen vorige week meebrachten, voor opgave var. U ontvangen. PGaVE MUZIEKSCHOOL VOOR A-JV,-CURSUS bij: G.Peeters,Jan-Poel-weg *1, tel. 6o klas nog gave moet UITERLIJK Mogen we de ouders even attenderen op d« December a, of bij Dhr. Verschuuren, hoofd van de basisschool. Kleuterschool-Oudervereniging. TT" a.s. donderdag 5 December brengt St.Kicclaas en zijn Pietermannen om half 2 s'middags in het Gemeenschapshuis een be zoek aan de kleuters en aan de kinderen van de 1e en de 2e klas van de ba sisschool. Alle ouders zijn daar van harte welkom om dit kinderfeest mee te vieren. Vrijdag 6 December hebben de kleuters geen school. Damesgymnastiekclub Donderdagavondgroep. M.i.v. dinsdag 3 December is de gym in de maanden December, Januari en Februari voortaan op Dinsdag i.p.v. Donderdag vin 8-9 uur n.m. in de nieuwe gymzaal. INTERELAASVIERING voor alle kinderen die nog niet op de kleuterschool zi bten. Ma.--.ndag 2 December brengt St.Nicolaas een bezoek aan het Jeugdge- bcuw ''De Koei" en wel om TO uur s 'morgens. Hij verwacht daar alle moeders mee kinderen van 0 tot 4 jaar,d.w.s. alle kinderen die nog niet naar de kleuterschool gaan. Hoewel de organisatie bij de peuterspeelzaal ligt is de ze morgen bedeeld vo-m ALLE kinderen in voornoemde leeftijd,dus o~k zij die anders niet naar de peuterspeelzaal gaan. Tot maandag 2 December om 10 uur in Jeugdgebouw "Dc Koel". T r

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1974 | | pagina 1