Ysselstevns Redactie: Boerenleenbank 13 e jaargang no: 4 22 November 1974. PAROCHIE H.ODA,Feest van Christus Koning van het Heelal. Zondag: 8.30 uur jaargetijde voor Martien Smite en Anna Smits-Weys en hun zoon Antoon, 10 uur Hoogmis voor Jeanne van den Berg- Swin- kels, 11.30 uur leesmis uit dankbaarheid voor de familie Romme- v.d. Corput. Maandag: 8 uur leesmis voor Henrious Maessen, Maria Maessen-Hans an hun zoon Jacques. Dinsdag: 8 uur leesmis voor de overleden familie Maessen-Swinkels Woensdag: 8 uur jaargetijde voor Antoon Janssen en Maria Janssen-Winnen. Donderdag:8 uur weekdierst voor Maria Jeurissen-Janssen. Vrijdag: 8 uur leesmis voor de overleden familie Hubers-Loonen. Aterdag: 19.00 uur leesmis voor Piet Janssen en Anna Janssen-Smeets - Zaterdag: Leo van Soest en Gerard Spreeuwenberg. Zondag: 8.30 uur Twan de Wit en Rene van Dijek, 1C uur Hans Teunissen en P.P.Koonings, 11.30 uur Peter van Soest en Robert Arts. ACTIE: Geven voor leven JU 3 De landelijke actie "Geven voor levev" ten ba te van het K.W.F. ter bestrijding van de jeugdkanker wordt in IJsselsteyn georganiseerd door het bestuur van de L.V.B., tezamen met een groep vrij willigsters (ersZoals cp TV. en in de pers hebt kunnen vernemen zal er °P VRIJDAG 29 November een bliksemactie langs de huizen worden gehouden. In afwijking met de landelijke richtlijnen wordt de actie i.v.m. de uitge strektheid van IJsselsteyn een klein beetje afwijkend gevoerd, te weten: a. Er worden GEEN enveloppen van tevoren aangeboden. b. De collectanten kunt verwachten gedurende de GEHELE DAG op VRIJDAG 29 November a.s. Dqze- collectanten bieden U dan de enveloppe aan en hopen deze dan weer DIRECT mee te mogen nemen met Uw bijdrage ingeslo ten. Uw bijdrage kan bestaan uit contant geld, bank-betaalcheques of giro betaalkaarten, iverboekings-girokaarten en bakgiro's. Indien U niet contant geld meegeeft dan s.v.p. duidelijk alles invullen en DNDERTEKE- NEN. Begunstigde: Koningin Wilhelminafonds, aetie: Geven voor leven, giro- en banknummer 2747. Mogen de collectanten op Uw bijdrage rekenen op VRIJDAG 29 November. Gaar ne xiamens de actie van harte dank. L.V.B A.s. donderdag 28 November wordt er door de heer van Maurik van het Bedrijfschap voor het Slagersbedrijf een bak- en braaddemonstratie van vlees gegeven. Aanvang 19-30 uur in het Gemeenschapshuis. Voor de kleuter cursus was een grote opgave zedat we de groep moeten splitsen. Als er da mes zijn die voorkeur hebben voor een peuter- of kleutercursus, geef dit dan nog even door. Tevens zijn er voir de tweede groep nog enkele plaat sen vrij. Opgave vóór 30 November tel.563. Data en tijd van beide cursus sen worden tijdig bekend gemaakt. Bc-uw vakbond. Op maandag 25 November is er gelegenheid voor inleveren van vacantiezegels voir de a.s. KerstvacantieDe inlevering is bij P.Janssen Pater-Tulpstraat 8, van 6-7 uur nm.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1974 | | pagina 1