Y sselsieyn a Redactie: Boerenleenbank 13 e jaargang no: 2 8 November 1974. o PARPCHIS H.ODA, 23e Zondag na Pinksteren. Zondag: 8.30 uur leesmis voor zekere intentie, 10 uur Hoogmis gesticht jaargetijde voor Simon lemmens, 11.30 uur leesmis v.d. Parochie Maandag: 8 uur maanddienst voor Gerrit Coenen. Dinsdag: 8 uur maanddienst voer Gertruda Claessens- Michels. Woensdag: 8 uur maanddienst voor Lamberdina Lemmens- Poels. Donderdag:8 uur maanddienst voir Johanna Hendricks- Nent. Vrijdag: 8 uur geen mia, 13.30 uur huwelijksmis voor het bruidspaar v.d. Ven- Horrevoets, 14.30 uur huwelijksmis voor het bruidspaar de Corte- van Asten. aterdag: 19.00 uur gesticht jaargetijde voor Martien Hubers en Gerarda Arts. n-isdienaars. zaterdag19-30 uur Hans Teunissen en P.Paul Koonings. Zondag: 8.30 uur Peter van Soest en Robert Arts, 10 uur Johny Houben en Marcel Hellegers, 11.30 uur Leo van Soest en Gerard Spreeuwenberg. Redactioneel nieuws. Bij het begin van de 13e Jaargang van IJ.N.B. lijkt het wel eens goed om te vermelden op welke wijze de financiën bijeen ko men waardoor het mogelijk is dat IJ deze uitgave iedere week GRATIS in Uw brievenbus kunt aantreffen. Hieronder daarom de staat van inkomsten,waar mee de kosten van exploitatie zo net zijn gedekt: Bijdrage L.L.T.B. IJsselsteyn Bijdrage Rabobank IJsselsteyn Advertenties bij abonnement Diverse losse advertenties, gebaseerd op de inkomsten hiervan in de 12e jaargang f. f 2.000.— 2.000.— f. 1.600.— de exploitatie kleinere adver- mogelijk maken. f. 1.750.-- f. 7.350.— uaarne willen wij dan o-k hartelijk dank brengen aan de L.I.T.B. en de Rabobank, die het met hun financiële steun mogelijk maken dat IJ.N.B. kan verschijnen, maar ook speciaal dank aan onze adverteerders bij abonnement, die middels dit advertentie-abonnement een steunpilaar bij vormen. Tot slot gaarne hartelijk dank aan alle grotere en teerdera, die middels hun advertenties de exploitatie mede Gaarne spreken wijnde hop uit dat het ook in de komende jaren mogelijk zal blijven om IJ.IT.B. te verspreiden ter informatie van de inwoners van IJsselsteyn omtrent het wel en wee van hun verenigingen en organisaties en hun activiteiten. Be reaaotie. Basisschool - Oudervereniging.. TriJdag 8 Koïomber (hedenavond algemene ouderavond i^ het Gemeenschapshuis, aanvang 8 uur. Via de kinderen hebt U hiervoor reeds een uitnodiging ontvangen. Maandag 11 November a.s. gaat de schoolbus weer rijden. De schooltijden zijn dan als volgt: s*morgens van 9 tot 12.15 uur (ook woensdags), smid- dags van 1.15 tot 33.30 uur.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1974 | | pagina 1