.Nieuwsbl i öötóibbtiyiiiÊj Redactie: Boerenleenbank 13e jaargang no: 1 'i November 1974. PAROCHIE H.ODA, Hoogfeest van Allerheiligen. Zondag: 8.30 uur leesmis voor Petronella Cox- de Lauw, 10 uur Hoogmis jaargetijde voor Louis Custer3, 11.30 uür leesmia voor de Pa rochie, 15.00 uur Allerzielendienet en processie naar het kerk hof. Maandag: Viering van Allerzielen, 8 uur H.Mis voor alle overledenen van de Parochie. Dinsdag: 8 uur leesmis voor Maria Wiamans- van Vegchel. Woensdag: 8 uur leesmis voor de overleden familie Litjens- Fleurkens. Donderdag:8 uur leesmis, ^yjdag: 8 uur leesmis voor Petronella Cox--de Lauw. c.üterdag: 19.30 uur H.Mis uit dankbaarheid bij het 40- jarig jubileum van de L.V.B. V~3 maken er nog extra op attent dat zaterdag 9 November de H.Mis niet ie, on 7 uur, maar in verband met- het jubileum van de L.V.B. om half acht. .•ii-.dienaars^ Zaterdag: 19.00 uur Twan de Wit en Rene van Dijck.Zondag: 3-.30 uur Hans Teunassen en P.P.Koonings, 10 uur Peter van Soest en Robert; Arts, 11.30 uur Johny Houben en Marcel Heilegera. Per abuis stond in UNS, van vorige week vermeld dat de collecte voor Mis siezondag had opgebracht f.50. Dit moet echter zij f.7-50.hetwelk uiteraard wel een verschil"maakt y.-rgor, find. pe na-^onaie collecte voor het zorgenkind heeft in IJsselsteyr het zeer mooie bedfag van f.h146.opgebracht. Het bestuur dankt alle in woners van IJsselsteyn voor ü§ze_milde bijdrage. Wij danken tevens het actiecomité dat deze collecte verzorgde. «V.B. Maandag 4 November om 19.30 uur kienen in cafe van Dijk. 1 O-jarig bestaansfeestIn verband met de grote opgave voor de feestavonc op 12 November heeft het bestuur moeten besluiten om er twee avonden van te maken, en wel Woensdag 13 November erbij nemen. De straten zijn nu ver deeld als volgt: 12 November, Puttenweg, Tlomermannsweg, Moostdijk, Paar- dekopweg, Pottevenweg, Rouwkuilenweg, Steegsepeelweg, Ringweg, Ontgimnings wog, Peelken en Pioniersweg. 13 November; Heidsepeelweg, Dgurneseweg, Pa tor-Tulpstraat, Lovinckplein, Peter-Janssenweg, Kerkweg, Zeilbergseweg, 1 Jsselsteynaeweg, Litsenbergweg, Peelweg, Me'ehs'elsepeel, Pastcor-Jacobs- peel, Kempkensberg, van Beurdenweg, Kievitsweg, DillirigötraatJan-Poel3 v/eg, van MontfortstraatHopelijk hebt begrip voor deze- oplossing. Het programma voor beide dagen is hetzelfde. Mocht U willen ruilen, doe het dan onderling. Ruiterclub Op zaterdag 16 November houd't de ruiterclub haar jaarlijkse onertrit. Hieraan kunnen alle leden deelnemen. De" vertrekplaats en tijd tal volgende week in IJNB. vermeld worden. Oud papier .ophalen: de-ze we-ek W.Verheyerl én P. van Assr, volgende week J Bovee en M, van Asten, ie koop: bloemkool en savojekool, H.Peeters,Puttenweg 17a,tel.363 Te koop:Mech,herder,teef,7 mndtöud M.PeetersHeidsepeelweg 60. 1

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1974 | | pagina 1