i sseisteynö Nieuwsblad Redactie: BcerenleenbanI 12 e jaargang no: 52 Tv T K 25 October 1974. Z oxidag Maandag: Dinsdag: Woensdag: PAROCHIE H.QJA, 21e Zondag na Pinksteren. 8.30 uur leesmis voor zekere intentie, 10 uur Hoogmis voor de overleden familie Michels- Lamers, 11.30 uur leesmis voor de Pa rochie o 8 uur leesmis voor bijzondere intentie. 8 uur leesmis voor Jacobus Janssen. 8 uur leesmis voor zekere intentie. Donderdag:8 uur leesmis foor de overleden familie Vergeldt— Burgers. v""ijdag: 14.00 uur huwelijksmis voor het bruidspaar Rambags-Horrevcets, 19.30 uur boeteviering en leesmis. Saterdag: 8 uur leesmis voor de levende en overleden leden van de jacht club IJsselsteyn, 19„00 uur leesmis voor Jacobus Janssen. jOgddenaarsSaterdag19QQ uur Leo van Soest en Gerard Spreeuwenberg. Zondag; 8.30 uur Twan de Wit en Rene van Dijck, 10 uur Hans Tennissen en Peter Koonings, 11.30 uur Peter van Soest en Robert Arts. De opbrengst van de collecte voor de Oostpriesterhulp op 13 October was f-550.de collecte van 20 October voor de Wereldmissiedag was f.50. namens beide goede doelen hartelijk dank. De viering van Allerheiligen zal zijn op Zondag 3 November, van Allerzie len op 4 November. In verband hiermede zal Vrijdag 1 November een boete viering worden gehouden om half 8. V B Dinsdag 29 October is de dropping. Bi boerenbond. Breng een zaklamp en een pen mee temaak bekend, hopelijm is dit geen bezwaar. irden medegedeeld. Op 11 November begint in «en fijne keukekneursusDeze wordt gegeven Het zijn 4 lessen, de kosten zijn afhankelij gemaaktHebt u voorkeur voor bepaalde fijne de opgave door. Vóór 1 November kunt TJ dit d jeenkomst om 19.15 uur tij de De kosten zijn nog niet he- Na afloop zullen de kosten Venray in de huishoudschool door Mevr. Laurensse-Peeters- k van hetgeen er wordt klaar- gerechten, geef dit dan bij oen-tij Mevr.Michels,tel.563. Toneelvereniging Crescendo. Zoals reQas vorlge ïermeli aal tonaelver- eniging Crescendo a.s. zaterdag 26 October een generale repetitie houden van het blijspel "De Hoekse en Kabeljouwse twisten". Op deze avond geven wij eenieder de gelegenheid om dit toneelstuk, dat in het voorjaar 2 volle zalen trok, nog eenmaal te bezichtigen. Om enigzins tegemoet te komen aan de grimmeer— en verdere productiekosten, zal er een entree van f.1.25 ge vraagd worden. Tot ziens a.s. zaterdag om 20.00 uur in het Gemeenschaps huis Gemengd koor. ^^Xen rje dames van het koor de mis komen zingen op vrijdag i November om 2 uur voor het bruidspaar Rambags- Horrevoets, N.K.V. De komende weken zal het bestuur van het N.K.V. de loten van Her wonnen Levenskracht bij U aanbieden. Wij hopen dat U dit werk weer zult steunen. Bij voorbaat onze dank.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1974 | | pagina 1