Nieuwsi Redactie: Boerenleenbank 12 e jaargang no: 49. 4 October 1974. COo! Q r* Oöv-/jiiO 4;O j iijLkj 10 uur Hoogmis dankbaarheid PAROCHIE H. ADA, 13e Zondag na Pinksteren. Zondag: 3.37 uur leesmis voor Maria Thijssen- Direks, voor Meester Vermeulen, '11.3j uur leesmis uit Maandag: 3 uur jaargetijde voor Michel Jeurissen. Dinsdag: 3 uur geen mis, 19.3<*> uur K.Mis voor de L.V.B. bij gelegenheid van Moederdag. Woensdag: 8 uur maanddienst voor Gerrit Coenen. Donderdag:3 uur weekdicnst voor Sjef Bovee. Vrijdag: 8 uur maanddienst voor Gertrudis Claessens-Michels, huwelijksmis voor het bruidspaar Leyssen-Swinkels Zaterdag: 19.00 uur gesticht jaargetijde voor Andreas Philiosen. La'jZaterdag: 19.70 uur Hans Teuniesen en P.Paul Koonings. dag8.30 uur Peter van Soest en Robert Arts, 10 uur Johry Houben en Mar cel Hellegers, 11.3* uur Leo van Soest en Gerard Spreeuwehberg. 15.00 uur Zon- Basisschool Donderdag 10 October a.s. zullen de leerlingen van de zesde klas schriftelijk getest worden. Het mondelinge gedeelte zal eind October plaatsvinden. Maandag 4 November a.s. zal de jaarlijkse ouderavond gehou den worden. De eerste kijkavonden van dit lopende schooljaar zijn gepland op 25 en 26 November. Op woensdag 27 November kriigen de kinderen het eerste rapport van dit schooljaar mee naar huis. V T5 Maandag, 7 October om 19.30 uur kienen in cafe van Dijk. Dinsdag 8 October houden wij onze moederavond, om 19.30 uur K.Mis in de parochiekerk. Hierna om 20.00 uur bijeenkomst in zaai Roelansia. Op deze avond zal Dhr. v.Dijk uit Lomm een lezing houden over: Sauna, massage, algemene- voetver zorging, kindervoet en afwijking, steunzolen en elastieke kousen. Daar het onderwerp voor alle leden wel intressant is, hopen wij op een grote op komst. In de pauze is er weer een loterij met verschillende leuke prijs jes. Verder willed wij nog Uw aandacht vragen voor de cursussen die ver leden v/eek in IJNB. vermeld stonden. Hebt U voor een of meer cursussen in- tresse, geef U dan op tel 563, waar U ook nog verdere informatie kunt krij ger.. In de afgelopen week hebt U allen een uitnodiging gekregen voor ons 40- jarig best ansfeest. Voor zowel op 9 November de H.Kis er. de receptie als op 12 November de feestavond voor leden met echtgenoot. Wij maken U er nogmaals op attent dat de opgaveformulieren vócr 20 October bij het be stuur ingeleverd dienen te zijn, waarbij U dan het toegangsbewijs ki'ijgt. Eewaar dit góed en toon dit op 12 November, anders hebt 0 beslist geen toegang. Hopelijk hebt TJ er begrip voor dat wij als bestuur het zo moeten regelen, want met zo'n grote vereniging is het anders niet mogelijk. Aan zo'n feest zijn natuurlijk ook onkosten verbonden, en zoals U allen weet is er vo~r gekiend en hebben wij pennen verkocht-Deze zijn we echter nog niet allean ai kwijt. Kaar we hopen dat U a.s. Dinsdag weer zo goed wilt zijn en 1 of 2 pennen wilt kopen. Bij voorbaat dank, en tot ziens a.s.dins dag op de Moederavond. K.P.J. A.s. zaterdag ia de voetbalwedstrijd tegen het damesvoetbalelftal van Kelderslo. De wedstrijd wordt gespeeld op het sportveld van Melderslo, vertrek om 4 uur vanaf de la ere school.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1974 | | pagina 1