Y sselsteyns Redactie: Boerenleenbank 12 e jaargang 110:4e PAROCHIE H.ODA, 17e Zondag na Pinksteren. Zondag: 0.30 uur leesmis voor de Parochie, 10 uur Hoogmis gesticht jaarge tijde voor Piet Claessens en Mathilda van Megen, en hun dochter Maria, 11.30 uur jaargetijde voor Gerard v.d. Munckhof. Maandags 8 uur leesmis voor zekere intentie. Dinsdag; 3 uur leesmis. Woensdag; 8 uur leesmis. Donderdagss uur weekdienst voor Sjef Bovee. Trijdag: eerste vrijdag van de maand, 8 uur leesmis. t.e.v. H.Hart van Jezus. Zaterdag: 19.00 uur jaargetijde voor Antoon van Asten. ^.£j-j;e,EiaarsZaterdag: 19.00 uur Twan de Wit en Rene var. Dijck. Zondag: 8.30 uur Hans Teunissen en P.Paul Koonings, 10 uur Peter van Soest en Ro bert Arts, 11.30 uur Johny Houben en Marcel Hellegers. De collecte voor de Ned. Hartstichting heeft f.163.19 opgebracht, hiervoor hartelijk dank. Dit weekend wordt er aan de kerk gecollecteerd voor het Prinses-Beatrix- fonds. De opbrengst hiervan is voor "Project Hoensbroek Totaal", dit is voor uitbreiding van het Revalidatiecentrum Hoensbroek, dus voor onze Lim burgse gehandicapten. Meer hierover hebt U in de dagbladen kunnen lezen. 1- In samenwerking met de kring wordt er een cursus gespreks- en ver gadertechniek gegeven. Dit zijn 6 lessen, onkosten f.18.Bij een opga ve van +15 leden kan in de afdeling ook deze cursus gegeven worden. Opga ve vóór 15 October, tel.563. In kringverband wordt er deze winter ook weer de sociale scholingscursus gegeven met als thema "CommunicatieWat betekent dit woord In een woor denboek Btaat vermeld: gemeenschap, verbinding, contac-t met anderen. Het is immers van groot belang dat er een goed contact bestaat tussen ouders en kinderen, familie en buren en al onze medemensen. De cursus bestaat uit 5 middagbijeenkomsten van 2 tot 4.15 uur. De kosten zijn f.13-per per soon voor de hele cursus. Opgave vóór 10 October, tel.563. Bij voldoende deelname zal er in Januari in Venray door Mevr. Rutten-Thielen een cursus "Burgerschapskunde" gegeven worden. In deze cursus wordt uitgelegd hoe ons landelijk, provinciaal en gemeentelijk bestuur in elkaar zit en welke taken zij hebben. Aantal lessen 4 stuks. Onkosten géén. Opgave vóór 1 No vember tel, 563, in verband met de drukke werkzaamheden van Mevr. Rutten. Ê2HLie c u 't DinsdagavondgroepDinsdagavond 1 October beginnen we in de nieuwe gymzaal en wei van tot 8 uur. Nieuwe leden zijn nog al tijd van hartevelkom en kunnen zich op bovengenoemde datum vóór de aanvang nog opgeven. DonderdagavondgroepM.i.v. donderdag 3 October is de gymnastiek in de nieuwe gymnastiekzaal, van 8 tot 9 uur n.m. Op die avond kunnen nieuwe leden zich nog aanmelden, tevens zal er contributie voor 3 maanden geind worden.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1974 | | pagina 1