Y sselste yxis Nieuwsblad Redactie: Boerenleenbank e jaargang no: 47 PAROCHIE H.QDA. 16e Zondag na Pinksteren. Zondag: 8.30 uur leesmis voor zekere intentie, 10 uur Hoogmis Jaargetij de voor Peter Joh. Rongen, 11.30 uur leesmis voor de Parochie. Maandag: 8 uur leesmis. Dinsdag: 3 uur leesmis uit dankbaarheid voor de familie Koonings-Litjens Woensdag: 8 uur leesmis voor Martien Bus en echtgenote en Wim Bus, Donderdag:8 uur leesmis voor Peter Joh. Rongen. Vrijdag: 8 uur leesmis voor S.jef Bovee, 14.CO uur H.Mis uit dankbaarheid voor de familie Classens-Gooren. Zaterdag: 19.00 uur jaargetijde voor Renier, Antoinette en Jo S winkels. iVlï 3 d l6T13.'-iT*R Zaterdag: 19.00 uur Leo van Soest en Gerard Spreeüwenberg. Zondag: 3.30 uur Twan de Wit en Rene van Dijck, 10 uur Rans Teunissen en Peter P.Koonings, 11.30 uur Peter_van Soest en Robert Arts. A.s. zaterdag 21 September en Zondag 22 September aan de kerk collecte voor de Red* Hartstichting. L„V P 2Maandag 23 September is er weer een grote kienavond om 3 uur in zaal Roelanzia, t.b.v. ons 4C- jarig beataansfeestKom allen samen kie nen. om samen ons feest te kunnen vieren. Haast een gezellige en ontspan nende avond hebt U ook kans Op een of meerdere prachtige prijzen. Woensdag 25 September om 8 uur in het Gemeenschapshuis, de tweede les van de EHBO.-cursus ■- In de lcop van de volgende week krijgt Uw kind een bankop dracht mee naar huis i.v.m. de halfjaarlijkse betaling van het schoolgeld. Wilt U die opdracht ondertekenen en weer mee naar school geven. Wij zor gen voor de verdere afwerking. Hebt U geen rekening bij de RA30- bank dan kunt U contant betalen op de kleuterschool. Gemengd koor. aanies koor de mis komen zingen op vrijdag 27 September om 2 uur, voor het 25— jarig huwelijk van M.Classens-Gooren. Groene Kruis_. ge1_ zuigeiingenv>ureau van 26 September komt te vervallen. In de maand October zijn de bureau's op 3 en 24 October. _eeveizek r ng. j)e2e week wordt de premie afgeschreven bij de Rabo-bank, van de September schatting plus de premie van de bij schatting van Mei tot September. He premie bedraagt voor de koeien en de pinken. - ui ere _u_Qp ZOndag 13 October a.s. organiseert de veteranenvereniging een concours op het terrein Camping "De Heidsepeel". In het middagpro gramma zijn naast het springen o^k nog de onderdelen harddraven en ren nen opgenomen, dus houdt deze dag vrij. s'avonds zal er in zaal "Roelan- -zia" dansen zijn met een prima orkest. De aanvang daar zal zijn om 8 uur nm. Onze secretaris J.Tonnaer heeft als adres Ontginningsweg 1, en niet zoals verleden week vermeld Puttenweg 10. Deze week haler. S.Janssen en J. Philipsen het papier op,volgende week P. van Ass en W.Verheyen.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1974 | | pagina 1