Ysselsteyns Nieuwsblad Redactie: Boerenleenbank 12e jaargang no: 46. 13 September 1974. PAROCHIE H.OPA, 13e Zondag na Pinksteren. Zondag: 8.30 uur leesmis voor de Parochie, 10 uur Hoogmis, jaargetijde voor Jaoob Arts, 11.30 uur jaargetijde voor Thomas Fichelo en Elisabeth Rongen. Maandag: 8 uur maanddienst voor Johanna Hendricks- Nent. Dinsdag; 8 uur leesmis voor Bfartien Bus en echtgenote en Wim Bus. Woensdag: 8 uur maanddienst voor Gertrudes Wiamans- Gooren. Donderdag:8 uur leesmis voor Peter Joh. Rongen. Vrijdag: 8 uur leesmis voor zekere intentie. Zaterdag: 19.00 uur leesmis voor Leonard Spreeuwenberg en Petronella Kem- melings. mis die naarsza.tevAa.g"9.00 uur Johny Houben en Marcel HellegersZondag: 8.30 uur Leo van Soest en Gerard Spreeuwenberg, 10 uur Twan de Wit en Re ne van Dijck, 11.30 uur Hans Teuniaaen en Peter P.Koonings. Weekdienst: Leo van Soest en Gerard Spreeuwenberg. 1 Vanaf heden, vrijdag 12 September, zal de nieuwe gymzaal door de basisschool in gebruik worden genomen. Wij maken er U op attent dat in dien ïïw kind gymschoenen draagt, deze niet buiten mogen worden gedragen. Het lijkt ons daarom verstandig, dat de kinderen hun gymschoenen innde school laten. Wij zullen ze dan per klas in een doos bewaren. Met als aanvangsdatum, donderdag 19 September, zal de schoolarts de klas sen 2 en 6 gaan onderzoeken. Woensdag 18 September om 8.00 uur is de eerste les van de E.H.B.O. cursus, in het Gemeenschapshuis. Willen de dames die zich hiervoor hebben opgegeven, s.v.p. op tijd aanwezig zijn, zodat de lesgeefater ook om 8 uur kan beginnai De onkosten zijn voor 2 lesavonden f.3.--, bij de eerste les a voldoen. Hier is geen consumptie bij inbegrepen. Donderdag 19 September excursie naar Rank-Xerox. Bijeenkomst aan de kerk om 1.00 uur. We vertrekken met eigen auto's, wat onderling geregeld wordt. Is er iemand verhinderd, bel dan even no.563. Fanfaregoals elders in dit blad te lesen is, zal er een mogelijkheid zijn dat de fanfare moet aantreden als Peter Willems kampioen motorcross 1974 wordt op Zondag 15 September a.s. Bestuur, muzikanten en drummers wordt dan ookagevraagd om met deze mogelijkheid rekening te houden. De eventu ele huldiging zal zijn om 9.00 uur s'avonds en bij definitief aantreden krijgt iedereen nog telefonisch bericht. Ru er clubZondag heeft onze vereniging deelgenomen aan een concours te Horst. Het 8-tal behaalde een 2e prijs in middel. J.Tonnaer met Hetty be haalde een 1e prijs, en H.Janssen met Kimbel een 2e prijs, beiden in klas se L.II ind.dressuur. A.Pesters met Fury behaalde een 3e plaats in deze klasse. In de klasse L.I behaalde Fr.Tonnaer met Chaqueline een 1e plaats. P.v.Ass met Lodewijk een 3e pl. L.v.Asten en Fr.Tonnaer halen deze week het papier op,J„Philipsen en S.Janssen devolgende week. Langs deze weg de len wij mede dat per 1 September J.Tonnaer Puttenweg 10, het secretariaat van onze vereniging van R.Janssen heeft overgenomen.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1974 | | pagina 1