Redactie: Boerenleenbank 12e jaargang no: 44 30- Augustus 1974. C! ■T3!'"rT>"> uL uDóló it-ilk,. PAROCHIE H.ÖPA» 13e Zondag na Pinksteren. Zondag; 8.30 uur leesmis voor de Parochie, 10 uur Hoogmis jaargetijde voor Johanna v.d. Weyer- Martens, Catharina v.d. Weyer en zus ter Gemma, 11,30 uur leesmis voor Petrus Janssen en Anna Jans sen— Smeets. Maandag; 8 uur leesmis voor zekere intentie. Dinsdag; 8 uur leesmis voor de overleden familie Engels. Woensdag: 8 uur leesmis voor Maria Verhoeven en overleden familie. Donderdag:8 uur leesmis voor zekere intentie. "rijdag: eerste vrijdag van de maand, toegewijd aan de verering van het H.Hart van Jezus, 8 uur leesmis t.e.v. H.Hart voor Martien Bus en eehtgenote en Wim Bus. Zaterdag: 19.00 uur leesmis voor Petronella Peetere- Ewale, Peter Joh. Peeters en Petronella Loonen. Zaterdag19.00 uur Hans Tennissen en r.Paul Koonings. Zen dag: 8.30 uur Peter van Soest en Robert Arts, 10 uur Johny Houben en Mar cel Hellegers, 11.30 uur Leo van Soest en Gerard Spreeuwenberg. A-Ve afstandjn ^-omen^ weekeinde van 31 Augustus - 1 Septem ber, vindt de jaarlijkse landelijke MIVA-blikaemactle plaats. 323 missio narissen en eigenlanfise krachten verwachten dan de oplossing van hun ver voersproblemen, waardoor hun werk nu ernstig gestagneerd wordt. Ze vragen ons vervoer om hun dagelijkse werk voor hun menaen te kunnen doen, dus om afstanden te overbruggen zodat het isolement doorbroken kan worden, de so lidariteit kan. worden bevorderd, cimmunicatie tot stand kan worden gebracht het evangelie bekend gemaakt kan worden. ftSISSCKOOL. ggkopizwemwedstrijden. Zeer binnenkort (waarschijnlijk 7 of 11 September) zullen er in het Gemeentelijk binnenbad schcolzwemwedstrijden voor de basisscholen der gemeente Venray gehouden worden. De winnende groep gaat dan over enige tijd meedoen aan de regionale schoolzwemwedstrij- den. Onze school zal met 3 groepen gaan deelnemen, die als volgt zijn inge deeld Groep 1: 25 m.rugslag: Hans Teunissen. 23 m. schoolslag: Martin Smits, 23 m. vrije slag: Prank Teunissen. Estafette 6 x 23 m.vrije slag: Prank Teunissen, Martien Strijbos, Peter P.Koonings, Johny"ÓTaeseens, Hans Teu nissen, Sraar Maessen. Estafette 6 x 23 m. schoolslag: Paul Litjena, Mar tien Strijbos, Peter P.Koonings, Johny Claessens, Martien Smits, Sraar Maessen. Groep 2, 23 m. rugslag: Johan Romme. 23 m.schoolslag: Janus Jespers, 23 m. vrije slag: Geert Linders. Estafette 6 x 25 m. vrije slag: Jeroen Hesen, ïïenk Winnen, Jan Heidens, Geert Wismans, Johan Romme, Rob"" ie linders. Estafette 6 x 25 m.schoolslag; Jeroen Hesen, Henk Winnen, Jan Heidens, Geer- Wismans, Janus Jespers, Geert Linders. Groep 3. 25 m.rugslag: Monique Koonings. 25 m.schoolslag: Petra Gijshe.r.s 25 m.vrije slag: Mariette Buisse, Estafette 6 x 25m.vrije slag: Mariëtte Buise, Mia Bos,Marion Baartmans,Marran de Laat, Jose Linders, Hariëtte Geurts.Estafette 6x25 m.schoolsalg: Petra Gijabers,Anita Pranssen, Mia Bos, Marleen Drabbbels, Jaqueline Spreeuwenberg, Maria Linders. zie vervolg.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1974 | | pagina 1