Y sselsteyns Nieuwsblad Redactie: Boerenleenbank 12 e jaargang no: 43 23 Augustus 1974. PAROCHIE H.QDA, 12e Zondag na Pinksteren. Zondag: 8.30 uur leeamis voor de overleden familie Kleuskens- v.d.Ven, 10 uur Hoogmis voor de Parochie, 11.30 uur leeamis voor Gerrit Coenen. Maandag: 8 uur leesmis voor de overleden familie Engels. Disndag: 8 uur leeamia voor Piet Verheyen en Maria Litjens. Woensdag: 8 uur leesmis voor de overleden familie Vergeldt- Smeets. Donderdag:8 uur leeamia voor Gerard Geurts. ^rijdag: 8 uur leesmis vo"-r zekere intentie, saterdag: 14.00 uur H.Mis uit dankbaarheid bij het 25- jarig huwelijk van Hendrix- v.d. Heuvel, 19.00 uur jaargetijde voor Gerardus Jans sen. Misdienaars. Zaterdag; ig^QO uur Twan de Wit en Rene van Dijck. Zondag: 8.30 uur Hans Teuniasen en Peter F.Koonings, 10 uur Peter van Soest en Robert Arts, 11.30 uur Johny Houben en Marcel Hellegers. Weekdienst Hana Teunissen en Peter P.Koonings. Basisschool., EVenaiB andere jaren loopt de opgave van abonnementen op het Missietijdschrift Klap via de school. Indien hiervoor intresse hebt, wilt U zioh dan via de schoolkinderen laten opgeven. Opgave met betaling van f.2.is mogelijk t/m vrijdag 30 Augustus a.s. Oudera, die geen schoolgaande kinderen meer hebben, kunnen dit het beste doen via kinderen uit de buurt. Maandag 26 Augustus om 8.00 uur kienen in cafe van Dijck. Voor de "Njccursie op 19 September naar Rank-Xerox was een enorme opgave, meer als .CO leden hadden er belangstelling voor. Dit stuitte evenewei op moeilijk heden bij Rank-Xerox. Wegens uitbreiding eh verbouwing van het bedrijf kon den zij zo'n grote groep niet ineens, d.w.z. voor een hele dag ontvangen, en tevens een lunch aanbieden. Daarom hebben wij besloten om er een middag excursie van te maken n.l. van 1.30 - 3.30 uur. Hopelijk is dit voor geen bezwaar. Meer hierover ho^rt U t.z.t. Op 9 September houden wij weer een grote kienavond bij J.Bos. Dit is weer voor ons 40- jarig bestaans- feest. Wij hopen dat we dan o~>k weer vele andere leden mogen begroeten, zodat niet alleen de trouwe kieneters het feest moeten "betalen". Op 11 September houden wij onze jaarvergadering. Op deze avond zal Dhr. Havenith uit Venlo een spreekbeurt houden over het werk van de Katholieke Werkende Jongeren. Verder zal U op deze avond het jaarprogramma 1974-75worden aan geboden. Hou deze datum vrij. Voor de E.H.B.O.-cursus kunt U zich nog op geven, tel.563. Gemengd koor._ ^j_]_xen de dames van het koor de mis komen zingen on Zater dag 31 Augustus om 2.00 uur n.m., voor het 25- jarig huwelijk van Hendrix- v.d. Heuvel.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1974 | | pagina 1