L Ysselsteyns Redactie Boerenleenbank 12 e jaargang no: 42 16 Augustus 1974 PAROCHIE II.CDA, Maria ten Hemelopneming. Zondag: 6.30 uur jaargetijde voor Antoon Pouwels en echtgenote, 10 uur Hoogmis voor de Parochie, 11.30 uur leesmis voor Lamberdina Hem mens- Toels. Maandag: 8 Dinsdag: 8 Woensdag: 8 Donderdag:8 "Vrijdag; 8 uur maanddienst voor Johanna Hendriks- Neut. uurnmaanddienst voor Gertruda Wismans- Gooren. uur leesmis voor Godefridua Puts. uur leesmis voor Gerardus Vergeldt. uur leesmis voor Wilhelmus Bollen, 14.00 uur H.Mis uit dank baarheid bij het 25— jarig huwelijk van Fleurkens- Houwen. Zaterdag: 19.00 uur jaargetijde voor Maria Verhoeven en overleden familie. 1Maandag19.00 uur Leo van Soest en Gerard Spreeuwenberg. Zondag8.30 uur Twan de Wit en Rene van Dijck, 10 uur Hans Teunissen en Potërr.Koonings, 11.30 uur Peter van Soest en Robert Arts. De Pinkstercollecte van de Week voor de Nederlandse Missionaris is een groot succes geworden. De katholieken van Nederland, en niet alleen zij, hebben aan de oproep "Geef ze een huis- Geef vrij aan mensen met een mis sie" royaal gehoor gegeven. De 1200 missionarissen, die dit jaar zo'n 5 maanden op verlof komen, kan een "thuis" geboden worden, zij kunnen zon der a.1 te grote geldzorgen lichamelijk en geestelijk op verhaal komen. Ook TJ bent gastvrij geweest, U hebt gastvrij gegeven. Daar willwnnwij namens al die missionarissen, van harte en oprecht voor bedanken. De gel delijke gave is voor hen een bemoedigend blijk van Uw warme belangstelling voor hen en voor hun missie. Wc0k Wederlanase Missionaris. Be^aardenvereni^in^d0 lustrumviering van het Wanssumse gemengd koor ea d.e jongerenvereniging, zullen deze verenigingen een week feest gaan vie ren. In deze feestweek is o-k een avond ingelast, meer speciaal voor de be jaarden. Deze avond zal gehouden worden op Vrijdag 23 Augustus, en vangt aan om 20.00 uur. Hier zullen optreden, Johny Hoes, Dikke Leo, Combo Jan kraft, Cees en Marianne, met een lach en een traan. De entree zal zijn f. 7.5O por persoon, doch met opgave van 25 personen zal 50 ct. reductie go- geven worden. Mochten er zijn die voor deze avond intresse hebben, dan kun nen ze zich opgeven bij M.Arts, tel.04785-272, dan zullen wij voir entree kaartjes zorgen, doch uiterlijk tot 18 Augustus (zondagavond) daar maandag de opgave doorgegeven moet worden. Vorder zal bij gunstig weer wederom een fietstocht gehouden worden, op Maandag 19 Augustus, s'middags 1.30 uur Starten aan de kerk. Op dinsdag 20 Augustus om 13-30 uur aan de kerk, vertrek voor de wandeling naar Broekhuizen. Veel plezier II!. Om mee naar Wittem te gaan kan men zich neg opgeven tot 20 Augustus. Echtgenote's die belangstelling hebben om mee te gaan zijn van harte welkom-. Voor de E.B.B.O.- avonden op 18 en 25 September kunt U zich nog opgeven voor 1 September, tel.563. Gemengd koor. Dillon a.e dames van het koor Vrijdag 23 Augustus de mis ko men zingen voor het 25- jarig huwelijk van 3.Fleurkcns-ÏIouwen. TA 12 d "1 Tl T* C:

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1974 | | pagina 1