I sseistevns Nieuwsblad Redactie: Boerenleenbank 12 e iaargang no: 41 9 Augustus 1974» 00 PAROCHIE H.QDA, iQe Zondag na Pinksteren. Zondag: 8.30 uur jaargetijde voor Marinus van Dijck, 10 uur Hoogmis,ge sticht jaargetijde voor de overleden familie Philipsen-Groete- laars, 11.30 uur leesmis voor de Parochie. Maandag: 8 uur maanddienst voor Lamberdina Lemmena-Poels. Dinsdag; 8 uur leesmis voor Gerardus van de Munckhof. Woensdag: 8 uur leesmis voor de overleden familie Arts- Jenniskens. Donderdag:8 uur maanddienst voor- Gcrrit Coenen. Vrijdag: 8 uur maanddienst voor Gertruda Claesssns-Michels, 13.00 uur huwelijksmis voor het bruidspaar v.d. Hoff- Keysers. Zaterdag; 19.00 uur jaargetijde voor Piet Verheyen en Maria Litjens. Miadienaars, zaterdag: 19.00 uur Johny Houben en Marcel Hellegers.Zondag: 8.30 uur Leo van Soest en Gerard Spreeuwenberg, 10 uur Twan de Wit en Rene van Dijck, 11,30 uur Hans Teunissen en Peter P.Koonings, Tijdens de motorwegracee in dit weekend zal de bus van de Zuid-Ooster niet over de IJsselsteynseweg via Heide lopen, maar via de Deurneseweg. De Bushalten aan de IJsselsteynseweg komen te verval len, terwijl de bus via de Jan-Poelsweg rondom het Dovinekplein zal rij den, en de stopplaats zal dan zijn aan de Jan-Poelsweg op de hoek IJssel steynseweg nabij garage Baartmans, De tijden dat deze verandering van bus route is: Zaterdag 1Q Augustus van 11.00 tot 18.00 uur en zondag 11 Augus tus van 10.00 tot 18,00 uur. Busreizigers worden verzocht om hiermede re kening te houden. Maandag 12 Augustus gaat het schooljaar 1974-75 weer van start. II waarschijnlijk, reeds bekend, heeft de Minister van Onderwijs en Wetenschappen het aanfal schooluren van 1040 naar 1000 teruggebracht, met daarbij de" restrictiedat er per dag maximaal 5-è" uur les gegeven mag wor- ^en. Daardoor zijn de schooltijden als volgt: Maan-, dins-,donder- en vrij dag: s'morgena van 8.45 tot 12.00 uur, a'middags van 1.30 tot 3.45 uur, s*woensdag van 8.45 tot 12.15 uur. In verband met een eventuele vroege va- cantieplanning geven we hierbij reeds de vaeanties en vrije dagen van het komend schooljaar. Herfstvacantie21 t/m 26 October '74. Kerstvacantie 23 December '74 t/m 3 Januari '75. Paasvacantie31 Maart t/m 4 April '75» Pinksteren? 19 en 20 Mei '75. St.Nicolaas; 6 December 1974. Carnaval: 10, 11 en 12 Februari 1975. Koninginnedag? 30 April '75. Hemelvaart; 8 en 9 Mei 1975. De klagseindeling voor het nieuwe schooljaar is als volgt: Klas la: Mej, N.Loonen. Klas 1b: Mej. R.Janssen. Klas 2as Dhr. H.v.d.Heu vel. Klas 3a; Mevr. A.Geelen-Janssen. Klas 2>/3b: Dhr. P.v.d. Kolk, Klas 4a: Dhr, B.Doenen. Klas 4b: Dhr. H.Ahlers. Klas 5? Dhr, P.Arts. Klas 6: Dhr. W.Yerschuuren. Mevr. van Dijck-Kwanten uit Bergen is parttime leer kracht in klas 6 op dinsdag de hele dag en donderdagmiddag. Spreekuur hoofd der school? Dinsdags van 11 tot 12 uur, of op een andere tijd of dag na te lefonische afspraak. Op maandag 12 Augustus,(eerste schooldag) dienen de leerlingen van de zes de klas ervoor te zorgen dat zij de zwemspullen bij zich hebben, kals 5 krijgt op dinsdagmiddag zwemles. Gymschoenen. Indien de gymlessen gegeven gaan worden in de nieuwe gymzaal, zxjn de kinderen niet verplicht gymschoe nen te dragen (het is wel aan te raden).Dragen zij ze echter wel, dan is er vangemeentezijde gesteld, dat deze gymschoenen niet voorzien mogen zijn (Zie vervolg) ra B 3

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1974 | | pagina 1