Y sselsieyn Nieuwsblad Redactie: Boerenleenbank 12 e jaargang no: 40 O 2 Augustus 1974. Z ondag Maandag Dinsdag: PAROCHIE H.QDA, 9e Zondag na Pinksteren. 8.30 uur leesmis voor de overleden familie Claessens-Engels, 10 uur gesticht jaargetijde voor Gerardus Vergeldt, 11.30 uur leesmis voor de Parochie. 8 uur leesmis voor Wilhelmus Bollen. 8 uur leesmis voor Jacoh Plinsenberg. Woensdag: 8 uur gesticht jaargetijde voor louis Janssen en Anna Heiligers, Donderdag:8 uur leesmis voor Jacoh Arts. Vrijdag: 8 uur leesmis voor Maria van Soest- Swinkels. Zaterdag: 19*00 uur leesmis voor de overleden fam. van SoeBt-v.Bracht. Misdienaars. zaterdag: 19.00 uur Peter van Soest en Robert Arts.Zondag: 8.30 uur Johny Bouben en Marcel Hellegers, 1C uur Leo van Soest en' Ge- rard Spreeuwenberg, 11,30 uur Twan de Wit en Rene van Bijek. Pltwlggellng, Duitse jongeren. Qp Jull Boud(m de jongeren van de eerste groep die op het Duitse kerhof werken, te gast zijn bij een IJssel- steynse familie. Dit ie toen niet doorgegaan omdat bijna alles op vacan- tie was. We zouden nu willen verzoeken om de derde groep te gast te laten zijn en wel op maandag 12 Augustus. Wie twee jongens of meisjes een dag wil opnemen wordt verzocht zich even telefonisch te melden op de pastorie. We hebben ongeveer 15 gezinnen nodig om allen onder te brengen. De duitse leiding stelt deze ontmoetingen zeer op prijs en voor de jongens en meis jes is het een belevenis als zij ver van huis in een voor hen vreemd land een dag in een familie mogen doorbrengen. We hopen dat er zich genoeg zul len melden. Reeds bij voorbaat hartelijk dank voor de medewerking. L.V.B. Maandag 12 Augustus is er om 8 uur in de schouwburg te Venray een informatieavond voor de dames die zich opgegeven hebben voor het tweede gedeelte van de Engelse les. Dinsdagmiddag 20 Augustus houden we onze jaar lijkse herfstwandeling. Deze keer gaan we naar Broekhuizen, en wandelen daar in het mooie na-tuurgebied rond het "Broekhuizer Schuitwater". Ha een mooie wandeling van 2 uur gaan we samen een heerlijke koffietafel gebrui ken. De onkostën hiervoor zijn f.4.80, het vervoer regelen we onderling, daar we met eigen auto's vertrekken. Dames die hiervoor intresse hebben, s.v.p. opgeven vóór 15 Augustus, tel.563. Dinsdagmiddag 3 September gaan we naar Wittem. Om 13.00 uur vertrek aan de kerk. Onderweg een koffiepauze en om 15.30 uur H.Mis in Wittem, hierna gezamelijke koffietafel. Om 19.00 uur zijn we weer thuis. Buskosten en koffietafel f.11.50. Ongave vóór 20 Augustus, tel.563. Donderdag 19 September gaan we op excursie naar "Rank Xerox" in Venray. Om 10.30 uur worden we verwacht, hierna rondleising door de fabriek.s1Middags krijgen we een lunch aangeboden, hierna weer rondlei ding en om 16.00 uur einde van de excursie. We hopen dat hier ook veel dames zich voor opgeven om mee te gaan naar een van de grootste bedrijven van onze gemeente. De onkosten zijn alleen het vervoer wat we onderling wel regelen. Daar wij een maand van tevoren de opgave door moeten geven, s.v.p. opgeven tot uiterlijk 18 Augustus, tel. 563. Z0TOA5 11 tusugtus: MOTORWEGRACEs onder ausp. K.H.M.V IJSSELSTEYB.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1974 | | pagina 1