Y sselsteyns Nieuwsblad SS—MC torweg races Redactie: Boerenleenbank 12e jaargang no: 39. PAROCHIE H.ODA, 8e Zondag na Pinksteren. Zondag; 8.30 uur leesmis voor de Paroeh.de, 10 uur Hoogmis voor Petronel- la van Well- Thoonen, 11.30 uur jaargetijde voor Gerard Deters, en Maria Deters-Theuniasen. Maandag; 8 uur leesmis uit dankbaarheid t.e.v. H.Hart van Jezus en de H.Maria. Dinsdag: 8 uur leesmis uit dankbaarheid t.e.v. O.L. Vrouw van Altijddu rende bijstand. Woensdag: 8 uur leesmis voor de overleden familie Engels. Donderdag:8 uur jaargetijde voor Louis en Harrie Arts. Vrijdag: 8 uur leesmis voor de overleden familie Peeters- van Tilburg. Zaterdag: 19.00 uur leesmis voor Willem Vollenberg. Misdienaars.» zaterdag: 19,00 uur Hans Teunissen en Peter P.Koonings. Zondag: 8.30 uur Peter van Soest en Robert Arts, 10 uur Johny Houben en Marcel Hellegers, 11.30 uur Leo van Soest en Gerard Spreeuwenberg. Bejaarflenvereniglng. Qna fletstochtje gepland was op 17 Juli, en we gens slechte weersomstandigheden nietdoor kon gaan, zal nu gehouden wor den op a.s. Maandag 29 Juli. Eenieder die hieraan wil deelnemen verwach ten we die dagbom 2.00 uur aan de kerk. Verder willen we degenen die zich opgegeven hebben voor de boottocht er aan herinneren dat deze gehouden wordt op Vrijdag 2 Augustus, vertrek in Wanssum te 8.30 uur. Eenieder wordt aan huis opgehaald. Wilt allen er voor zorgen op tijd klaar te staan, zodat degene die TJ komt ophalen niet behoeft te wachten. 1 'V,Bj Maandag 29 Juli om 8.00 uur n.m. kienen bij café van Dijk. Jeugdgebouw "De Koel"., ma}ren ae jeugdigen er nog eens op attent dat het Jeugdgebouw ook in de zomer op zondag geopend is en wel IEDERE ZOHDAG van 6 tot 10 uur n.m. Iedereen boven 12 jaar is dan van harte welkomi J I .BH-Yerc^-U~^. Op het j.l. zondag bezochte vrije concours to Baorlo werden de volgende resultaten behaald. Een eerste prijs werd behaald door het achttal. Met het springen behaalde M.van Asten met Ibec een derde prijs in de klasse zwaar en plaatst zich daarmee voor een op nationaal niveau bekende ruiter als Emiel Hendriks. H.Janssen behaalde met Kimbol een 4e prijs met het jachtspringen. H.de Wit behaalde met Linda een 3e prijs in de klasse B, waaraan een goeie 150 combinaties deelnamen. A.s. zondag 4 Augustus nemen we deel aan een concours te Meerlo. A.Peeters en H.de Wit halen deze week het papier op, L. van Asten en Pr. Tonnaer de volgende week. 26 Juli 1974. onder ausp, K.N.M.V. IJSSELSTEYN,

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1974 | | pagina 1