Ysselsteyns Nieuwsblad Redactie: Boerenleenbank 12 e jaargang no: Zondag: Maandag: Dinsdag: PAROCHIE H.OPA,7e Zondag na Pinksteren. 8.30 uur leesmis voor een zieke, 10 uur Hoogmis, jaargetijde voor Petrus Janssen en Ans Janssen-Smeets, 11.30 uur leesmis voor de Parochie 8 uur leesmis vo^r de overleden familie Claessens-Engels. 8 uur leesmis voor de overleden familie Claessens- Zanders. Woensdag: 8 uur leesmis voor Jacob Flinsenberg. Donderdag;8 uur leesmis uit dankbaarheid voor de fam.Suisse- Maessen. Vrijdag: 8 uur maanddienst voor Gertrudis Wismans- Gooren. Zaterdag: 19.00 uur leesmis uit dankbaarheid t.e.v. de H.Anthonius. ïGnOiSrs Zaterdag: 19-00 uur Twan de Wit en Rene van Di.jck.Zondag: 8.30 uur Hans Teunissen en Peter P.Koonings, 10 uur Peter van Soest en Robert Arts, 11.30 uur Johny Houben en Marcel Hellegers. Op donderdag 25 Juli zal de Jeugdgroep PRO. een voorstelling komen geven in het Gemeenschapshuis. Deze jeugdgroep Pro. komt uit Bendermonde (Bel gië) en treed op met een gemengd program van dans en vendelzwaaien in al lerlei variaties. Bertus Aafjes schreef over deze groep: Pro geeft de toe schouwer een les met zijn vreugdige opvoeringen en doet de schone en fijn zinnige versregel waaraan het zijn naam ontleent alle eer aan: Singet und weset fro. Wij leven van vreugde staat op de achterkant van het program ma. De voorstelling is dus Donderdag 25 Juli in het Gemeenschapshuis om 8.00 uur, en toegankelijk voor jong en oud. Voor de excursie op 13 Augustus naar Limagas in Heerlen en de Volks hogeschool in Valkenburg was zo'n grote opgave, dat het bestuur besloten heeft om op 15 Augustus eenzelfde excursie te organiseren. Dit ia gelukt en het is nu de bedoeling dat de volgende dames, ze zijn in volgorde van opgave, op 13 Augustus aan de excursie deelnemen: Mevr.Emonts, Janssen- Spreeuwenbprg, Rongen-Verhalle, PoeIs-Jacobs, Tonnaer, Nijesen-Arts, Jans sen- Franssen, Peeters-Munten, Vuilings-Janssen, Geurts- van Dijck, Derikx- Hendriks, Hendrix- v.d. Weyer, Uijssen-Voesten, Romme, Smits-Maessen,Geurta- Janssen, Detera-Verstappen, Deters-Maas, Arts-Smits, Vergeldt-Custers,Trom melen, Janssen-Koppens, Philipsen-Peeters, Jaspers-Lenssen, van leuven- Ewalts, van Ass-Geereta, Jenniskens, van Dijck, Jenniskens-Poels, Teunis- sen-Gerrits, Wiliems-Lemmen, van Vsgchel-Verheyen, Demmen-Heldens, Strij- bos- v.d. Berkmortel, Hendriks-Eleurkens, Fhilipsen-Lemmen. ÖP 15 Augustus zullen dan de volgende dames aan de excursie deelnemen: Mevr.Philipsen-Hijssen, van Ass- Hooyen, Hendriks-Verhoeven, Michels-Huys, Hellegers—Jeuken, Broers, Vergeldt-Smeets, Eaekua, Potten—Coopmans, G-eurts- Peeters, Pouwels-Muysera, v.d. Ven-Winnen, Winnen, van. lipzig-Michela, Arta- Derks, Vollenberg-Verheyen, Arts-Willems, Vogels, de Laat, Bouwmeester, van Vegchel- v.d. Adel, van Beers, van Dijck-Driessen. Mocht U liever ruilen, regel dit dan onderling. Voor 15 Augustus zijn nog enkele plaatsen vrij. Opgave vóór 22 Juli tel.563. Ter herinnering nog even het programma van beide dagen:vertrek 8.30 uur aan de kerk,+ 10 uur aankomst in Heerlen,hier na demonstratie en uitleg over het werken met gas, 12.30 uur eten. Om H.OO uur rondrit door Zuid Limburg met als gids een leider van de Volks Hogeschool. 3le YerYolg. 19 Juli 1974.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1974 | | pagina 1