Y sseMe_yns Nieuwsblad Redactie: Boerenleenbank 12 e jaargang no: 37. 12 Juli 1974. Zondag: PAROCHIE HOPAZondag na Pinksteren. en SIisa- uur lees- 8.30 uur gestichte leesmis voor Peter Joh. van Lipzig beth Yerheyen, 10 uur Hoogmis voor de Parochie, 11.30 mis uit dankbaarheid voor de familie Geurts-Janssen. 8 uur geen mis, maanddienst voor Johanna Hendricks- Went, weekdierst voor Gertruda Wismans-Gooren. leesmis voor Maria Wismans- van Vegchel, leesmis voor de overleden familie Claessens— Zanders, Zaterdag: 19-00 uur leesmis uit dankbaarheid t.e.v. P.L.Vrouw van Altijd Maandag: Dinsdag: Woensdag: 8 Donderdag;8 Vrijdag: 8 uur uur uur uur [isdienaars durende bij stand Zaterdag: 19-00 uur Deo van Soest en Gerard Spreeuwehberg. Zondag; 3.30 uur Twan de Wit en Rene van Dijck, 10 uur Hans Teunissen en Peter P.Koonings, 11.30 uur Peter van Soest en Robert Arts. Gedoopt: Ingrid Janssen, Roel Linders. Ook deze zomer komen weer 3 groepen Duitse jongeren op het Duitse kerkhof werken. Alleen voor de eerste groep willen we een zgn. familiedagin IJs- selsteyn houden, d.w.a. dat een IJsseleteyns geain voor één dag één of meer jongens of meisjes verzorgd van ongeveer 9 uur s'morgens t/'m het avondeten, s'Avonds zal dan weer in het Gemeenschapshuis een^gezellige avond zijn voor de gastgezinnen, de Duitse en IJesels-teynse jeugd. Dit al les moet gebeuren op Woensdag 17 Juli. Wie een of meer Duitse gasten wil opnemen wordt verzocht dat te melden op de pastorie. De jongens zijn stu denten van het internaat te Sasbach, waarvan x-ector Oberlé de leider is. It- Hfe't bestuur is van plan de volgende week woensdag 17 Juli een fietstochtje te maken met onze leden. Bijeenkomst 2 uur nm. bij de kerk. Welke route we zullen maken zal dan wel gezamelijk besproken worden. Hopelijk dat moeder natuur mee mag werken zodat we op een grote opkomst kunnen rekenen, en er een gezellige middag van kunnen aaken. Dus allen volgende week woensdag om 2 uur op Uw ijzeren ros aan de kerk. Maandag 15 Juli om 20.00 uur kienen in café van Dijk. Gemengd koor^ He<t bestuur Heeft besloten om een paar weken te stopuen met repetities i.v.m. de vacantie. Onze eerste repetitie zal weer zijn op Don derdag 8 Augustus a.s JERA '70, ~Het bestuur wenst II allen een prettige vacantie Jeugdkamp. Willen de ouders van de kinderen die meegaan op kamp er voor zorgen dat de bagage uiterlijk om 10 uur s'morgens bij "De Koel" is, zodat wij voor een vlot vervoer kunnen zorgen. Willen de kinderen om 13I00 uur namiddag met hun fiets aan het jeugdgebouw zijn. Discotheek groep 5? Zaterdag 20 Juli van 19.00 22.30 uur. Te koop: morei]j;ersen H, van Well, Pater-Tulpstraat 15, tel.375 Te koop: jjj_euwe aardappelen. Jac. Spreeuwenberg, Kerkweg 12b.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1974 | | pagina 1