sseisteyns Nieuwsblad Redactie: Boerenleenbank 12e jaargang no: 35 PAROCHIE H. 03at 5e Zondag na Pinksteren» Zondag: 8,30 uur leesmis voor de Parochie, 10 uur Hoogmis gesticht jaar— getijde voor Maria Wiemans- van Vegehel, 11,30 uur leesMs- voor Gerarda Peeters- Ewals. Maandag: 8 uur leesmis voor de overleden familie Claessens— Zanders. Dinsdag: 8 uur maanddienst voor Gerrit Coenen. Woensdag: 8 uur geen mis, 19.00 uur H,Mis uit dankbaarheid hij het 12# jarig huwelijksfeest van Michels-Bennebroek. Donderdagss uur maanddienst voor Gertruda Claessens— Michels. Vrijdag: 8 uur maandienst voor Lamberdina Lemmena- Poela, 14.30 uur hu— welijksmis voor het bruidspaar Willekes-Philipsen. Zaterdag: 19.00 uur jaargetijde voür Gerard en Willy Puts. Misdienaars. 2aterdag: Peter en Leo van Soest. Zondag: 8.30 uur Johny Houben en Rene van Dijck, 10 uur Hans Teunissen en Twan de Wit, 11.30 uur Willy en Peter P.Koonings. ■kiT.-#.». Op 13. Augustus is er een excursie naar "Limagas" in Heerlen. Het pro gramma ziet er als volgt uit. Ongeveer 10 uur aankomst en kop koffie. De monstratie waarin de demonstratrice ons vertelt ovet het werken met gas. Het koken,bakken grilleren en de heetwatervoorziening. Verder zal zij en kele recepten bereiden waaronder bakken van een echte Limburgse vlaai volgens het fijnste recept. Ha de demonstratie krijgen we een lunch aan geboden. Om 2 uur is dat afgelopen. Hierna gaan we een rondrit maken door Zuid Limburg, met als reisgids een leiden van de Volkshogeschool Val kenburg, die ons zal vertellen over de mensen in de mijnstreek, hun moei lijkheden in verbandmet de sluiting van de mijnen enz. Na de rondrit bezoe ken we nog de volkshogeschool Valkenburg, waarna we over het bovenstaande onderwerp nog kunnen napraten en we tevens kennis kunnen maken met het werk van de Volkshogeschool. Onkosten weten we nog niet, indien deze bekend zijn worden ze direct bekend gemaakt. Opgave vóór 15 Juli bij Mevr. Michels, tel. 563. Cursus Engels. In September begint het tweede gedeelte van de cursus Engels. Deze is voor de dames die verleden jaar de cursus gevolgd hebben en voor dames die al enige kennis van Engels hebben. Data en onkosten worden t.z.t. bekend gemaakt. Opgave v'ór 22 Juli, tel. 563. Agrarische Huishoudelijke Vormingscursus. De inhoud van het leerplan van deze cursus is: a. Maatschappelijk inzicht, b.Specifieke beroepsvorming, c. Zorg voor de huishouding, d. Culturele vorming. Eventueel 1 of 2 excursies aansluitend op de lesstof. Duur een winter van October tot April, Onkoeten f.50.—. Deze cursus wordt bij voldoende deelname in kringverband gegeven in de huishoudschool te Venray. Opgave vóór 22 Juli, tel. 563. Motorcomité. Zoals reeds eerder bekend iangemaakt zullen de .^otorwegraces worden gehouden op Zaterdag 10 en Zondag 11 Augustus. Gaarne willen we thans reeds een beroep doen op degenen die ons vorige jaren bij de organi- satiengeholpen hebben om dit ook dit jaar te doen, en daarom genoende data vrij te houden. Nadere informatie zal U speodig bereiken. 5 Juli 1974 Gemengd koor. de dames' van het koor de mis komen zingen op Vrijdag 12 Juli om 2,30 uur voor het bruidspaar Willekens-Philipsen.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1974 | | pagina 1