Ysselsteyns Nieuwsblad Redactie: Boerenleenbank 12e jaargang no: 55 28 Juni 1974, PAROCHIE H.QDA, 4e Zondag na Pinksteren. Zondag; 8.30 uur leesmis voor de overleden familie Poels- Jacobs, 10 uur Hoogmis voor de Parochie, 11.30 uur leesmis voor zekere intentie. Maandag; 8 uur leesmis voor de overleden familie Claesaens— Zanders. Dinsdag; Q uur leesmis voor de overleden familie van Vegchel- Verheyen» ^oenadag: 8 uur weekdienst voor Maria Wiamans- Gooren, Donderdagss uur leesmis voor Jacob Arts. Vrijdag; eerste vrijdag van de maand, 8 uur leeömis t.e.v. II,Hart van Jezus voor Gertrudis Wismans, besteld door de bejaardehvereni- ging. Zaterdag; 19.00 uur leesmis voor de overleden familie Verheyen-Verstegen. Misd_ienaarsza-fcer;j,ag; ig_„Q0 uur Willy en Peter P.Koonings. Zondag: 8.30 uur Peter en Leo van Soest, 10 uur Johny Houben en Rene van Dijek, 11.30 uur Ludo en Robert Arts, Dit weekend zal voor de vacantie weer voor de laatste keer gezongen wor den in de z.g. lessmissen. Daarna is er een vacantiepauze tot het week end van 17/18 Augustus, -2Vrijdag 28 Juni krijgen de kinderen zomer vacant iedie duurt tot maandag 12 Augustus, Willen de gebruikers van de gymzaal in de perio de 29 Juni t/m 13 Juli de sleutel van de school halen bij Dhr.B.Loenen. DonderdagavondgxjoepIn de school vacantie is er geen gym, donderdag 27 Juni is dus de laatste les. Wij starten weer half Augus tus, maar dit wordt nog bekend gemaakt in IJNB. Prettige vacantie allen. K P J A.s. zondag is wederom de interkringsportdag. Deze wordt gehouden in Weert. Met de muziekoefeningen zijn we ingedeeld in het A-klassement. Aanvang van de wedstrijden is 10.00 uur en de officiële opening door de burgemeester om 2 uur n.m. Vertrek om 9.00 uur vanaf het schoolplein. Zuigelingenbureau. In maan(j jupp is er slechts één keer bureau en wel cp 4 Juli a.s» MSOBANK^ Sluiting met de Kermis. Reeds nu maken we bekend dat de Rabobank met de kermis ALLEEN op MAANDAGMORGEN geopend is. Maandagmiddag en dins dag de gehele dag is de bank gesloten» ■iRUMBAND, zondag gehouden concours te Neerkant behaalden de jeugddrumband een eerste prijs promotie met 195 punten. Tevens kwamen ze in het bezit van de beker beschikbaar gesteld voor het corps dat het hoogste aantal punten behaalde in de jeugdafdeling. Gezien hier nog 3 an dere corpsen in uitkwamen met grotere bezetting, 46 - 36 - 34 leden, heb ben onze jongens, 13 in totaal, een geweldige prestatie geleverd. Jongens proficiat Het bestuur.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1974 | | pagina 1