iSftfTif I Unite Redactie: Boerenleenbank 12 e jaargang 00:34 21 Juni 1974. PAROCKiE HOPA3e Zondag na Pinksteren. Zondag Maandag Dinsdag: Woensdag: 8.30 uur leesmis voor een zieke, 10 uur Hoogmis voor de Parochie, 11.30 uur leesmis voor zekere intentie. 8 uur weekdienst voor Gertrudis Wismans-Gooren. 8 uur weekdienst voor Johanna Hendicks-Nent 3 uur gesticht jaargetijde voor Jan en Janette Po-els. Donderdagss uur maanddienst voor Gertrudis Wismans-Gooren, Vrijdag: 8 uur leesmis voor Jacob Flinsenberg. Zaterdag; 19-00 uur leesmis -voor Maria van Soest-Swinkels. Misdienaars Zaterdag: 13.00 uur Hans Tennissen en Twan de wit .Zondag: 8.30 uur Willy en Peter P,Kooning3, 10 uur Peter en Leo van Soest,11.30 uur Johny Houben en Rene van Dijck. ranfare Deelname concours Jeugddrumband.. A.s. zondag 23 Juni zal de jeugd van onze drumband deelnemen aan het concours voor Tamboerkorpsen te Neer kant. Ze zullen optreden om 13.30 uur in het sportpark "De Moostdijk" te Neerkant, en komen uit in de Jeugdafdeling. Dit concours is zeker een be zoek v/aard, kom daarom eens kijken en luisteren. Gaarne aan Jeugddrumband en tamboermaitre veel succes toegewenst, BEN MEDEDELING VOOR DE FANFARE-LEDENAls de jeugddrumband succes heeft zal de fanfare deze om 15.00 uur afhalen. Houd dus rekening met de mo gelijkheid dat gebeld wordt hierover Verder maken we de fanfare-leden er op a'ttent dat de repetitie niet op dag is maar op maandag om 8.15 uur in het Gemeenschapshuis, zon- Correspondent Dagblad pondent voor het weg 1, tel.04-785-248. i>urg Noord Limburg dan za* IJsselsteyn heeft weer een corres- Dagblad voor Noord Limburg, en wel Joop Vullings, Kievits Als U nieuws hebt voor het Dagblad voor Noord Dim de ze nieuwe correspondent dit gaarne doorgeven. Geef hem daarom even de nieuwtjes door. Kleuterschool. n„ T A.s, donderdag 27 Juni s'morgens, gaan we met de oudste kleu ters naar de Ie klas. De jongste kleuters hebben dan vrij. De kinderen van de 1e klas komen dan morgen naar de kleuterschool. Tevens is het Donderdag 27 Juni de laatste schooldag. De kleuters hebben dan vacantie t/m 12 Augus tus. 13 Augustus begint de school, daar de kleuterleidsters maandag 12 Augustus naar de Ie klas van de basisschool gaan, om daar de kinderen mee op te vangen. Mag ik U hartelijk danken voor de prettige samenwerking en de belangstelling die toonde. We wensen U met uw kleuters een prettige vacantie toe, Juffr.Elly, Juffr.Emmy, Juffr.Mien. L.V.B. Maandag 24 Juni kienen om 8 uur in cafe van Dijk. Korfbalclub J.l. zaterdag wisten onze dames van Junioren B te winnen met 2-0, van de Vonkel Girls uit Meterik.Boot dit resultaat werden ze kam pioen van hun klasse met een punt' voorspring op hun naaste belagers Swift uit Velden. Dames, van harte proficiat lil P)es-tuur

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1974 | | pagina 1