Y sseisteyns Ni uwsblad Redactie: Boerenleenbank 26 jaargang no: 33. 14 Juni 1974. PAROCHIE H.ODA Zondag: 8.30 uur leesmis voor een zieke, 10 uur Hoogmis voor de Parochie. Onder de Hoogmis zullen we de sacramentsprocessie houden rondom het plein, 11.3C uur leesmis voor zekere intentie. Maandag: 8 uur leesmis voor de overleden ouders v.Vegehel-Arts en Verhey en- Peters. Dinsdag: 8 uur leesmis voor de overleden familie Claessens—Zanders. Woensdag: 8 uur weekdienst voor Gertrudis Wismans- Gooren. Donderdag:8 uur leesmis t.e.v. O.L. Vrouw van Lourdes, voor de familie Verheyen— Verstegen. Vrijdag: 8 uur weekdienst voor Johanna Hendricks— Went, 14.30 uur huwe lijksmis voor het "bruidspaar Derks van de Ven- Philipsen. Zaterdag; 19.00 uur jaargetijde voor Martinus Strijbos. Misdienaars. Za-fcerdap.. 19.00 uur Ludo en Robert Arts. Zondag: 8.3C uur Hans Tennissen én Twan de Wit, 10 uur alle misdienaars, 11.30 uur Peter en Leo van Soest. Zondag is het Sacramentsprocessie en daarom zal er een kleine processie worden gehouden, en wel rondom het Lovinekplein. De Hoogmis begint gewoon in de kerk, en na de Gloria zal de processie trekken, waarna de mis in de kerk weer wordt voortgezet. De bewoners rond het Lovinckplein vragen we om dan te vlaggen. We hopen en verwachten dat velen aan deze huldetocht voor het H.Sacrament zullen deelnemen. Kind ervacantiowerkrasee schreden nadert het ogenblik dat het kinder- vacantiewerk van start gaat. Het comité is nog steeds druk bozig met de voorbereidende werkzaamheden. Het programma is zo goed als rond, er wordt nog alleen aan de diverse programmapunten gewerkt. Een aantal oudere pro gramnadelen zijn vervangen door nieuwe en we hopen dat de kinderen die mee doen dit op prijs stellen, De het meest in het oogspringende onderdelen zijn; 1. Grootscheepse dropping in de buurt van Venray. 2Straattekenen voor de lagere klassen is weer terug wegens groot succes in het^verleden. 3 Een geheimzinnig smokkelspel voor de groteren. 4 Sportwedstrijden en film komen ook weer terug, de sportwedstrijden misschien in iets grotere opzet omdat de Zeskamp verdwenen is uit het programma. 5 Een dagje doen we speeltuin. 6 De laatste dag staat in het teken van de indianen. We gaan indianenhutten bouwen en een groot kampvuur organiseren. We hopen dat de kinderen die zich reeds op de scholen hebben kunnen opge ven, en dat ook in grote getale hebben gedaan (we hebben ongeveer 1000 kin deren die meedoen) een zeer plezierige week mogen hebben. Het enigste probleem is nu de leiding. Bij zo'n 1000 kinderen heeft het comité we ?r ongeveer 100 leiders en leidsters nodig. Veel oud-leidsters en leiders ontvanaen in de lo"p van de komende week weer een aanmeldings formulier, maar er zijn natuurlijk ook anderen die graag eens een keertje mee willen doen. Wanneer je ongeveer 16 jaar of ouder bent kun je jeop onderstaand adres opgeven, onder vermelding van naam en adres, leeftijd en welke week(weken) je mee wilt doen. De eerste week is van 22 Juli tot en met 26 Juli, en de tweede week is van 29 Juli tot en met 2 Augustus. Het adres waar je je kunt opgeven is: H.Verheyen, Kempweg 43d, Venray.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1974 | | pagina 1