Ysselsteyns Nieuwsblad Redactie: Boerenleenbank t- e jaargang no: 31 PAROCHIE H.ODA, Hoogfeest van Pinksteren. Zondag: 8.50 uur leesmis voor de Parochie, 10 uur Hoogmis jaargetijde voor Jacob Plinsenberg, 11.3** uur leesmis uit dankbaarheid bij een 25- jarig huwelijk. Maandag: 2e Pinksterdag, feestdag van devotie-, 8.30 uur leesmis voor Ja cob Arts, 10 uur Heogmis. Dinsdag: 3 uur leesmis uit dankbaarheid voor de familie Buisee-Maeseen. Woensdag:3 uur weekdierst voor Gertrudis Wismans- Gooren. Donderd.:3 uur weekdierst voor Johanna Hendricks- Kent. Vrijdag: 1e vrijdag van de maand, 3 uur leecmio t.c.v. H.Hart voor Petr— nella van Well- Thccnen. Zaterdag: 14-,30 uur huwelijksmis voor het bruidspaar Siebers-Willeats, 19.00 uur maanddienst vo->r Gerrit Co#».e7i. Dece week van Pinksteren is wederom de week voer de Kederlsndae missiona ris. De collecte voor dit doel zal worden gehouden a.s. Zondag. Misdienaars. Zaterdag 19-50 uur Peter en Leo van S*cst. Zondag: 8.30 uur Jobny Houben enllene van Dijck, 10 uur Indo en Robert Arts*", 1130 uur Hans Teunissen en Twar. de Wit. Maandag8.30 uur Johny Houben en Rene van Dijek, 1" uur Dado en Robert Arts. Basisschool. Ro0ae Kruis. In dc loop van de komende week zullen de leer lingen van de zesde klas het bij U reeds bezorgd* zakje van t Ro-ode Kruis komen ophalen. Pinkstertoumooi. Op zondag P Juni a.s. zal weer het jaarlijkse voetbal- tournooi tussen de basisscholen van de kerkdorpen der gemeente Venray ge houden warden. Indien onze school deze keer met de grootste eer zal gaan strijken, komt zij definitief In het besit var. de wisselbeker. De wed strijden beginnen om'1 uur, en de finale zal r«n4 4.30 uur gespoeld wor- len. De povleindeling is als volgt: Poule A: Leunen, Oirle, Costrum, IJseelsteyn. Poule B: Castenray, Heyde, Merselo, Veulen. Kijkavenden. De 2e serie kijkavonden zullen gehouden worden op Dinsdag 4 en Woensdag 5 Juni a.s. Mogen we weer op TJ aller belangstelling rekenen. Kleu .erschool. pinks teren hebben de kleuters Maandag 2e Pinksterdag vrij. Dinsdag is er weer school. A.s. dinsdag 4 Juni en Woensdag 5 Juni s'avonds van 7 tot 10 uur willen we U ouders uitnodigen om een kijkje te komen nemen, wat Uw kleutez* gemaakt heeft. Komt ook kijken FanfareTyfuft-jekschoolQp saterdag 15 Juni houden we weer een ouderavond in het Gemeenschapehuis voor leerlingen muzikanten. Hadere berichten vol gen neg. '.Villen de ouders van de leerlingen de halfjaarlijkse bijdrage in de kosten van de lessen overmaken op de rekening van de fanfare, bij' de Rabobank. Deze bedragen f.50.en wij zien bedoeld bedrag gaarne komen de week overgemaakt, dan kunnen wij ook weer direct overmaken naar de mu ziekschool. Bij voorbaat dank. Gemengd koor^ ^±i~len de dames van het koor de mis komen zingen op Zater dag 8 Juni om 2.30 uur, voor het bruidspaar Siebers-Willcms

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1974 | | pagina 1