Y sselsteyns Nieuwsblad Redactie: Boerenleenbank 12 e jaargang no: 29 17 Mei 1974. Parochie H.Ofla. 4e Zondag na Pasen. Zondag: 8.30 uur leesmis voor de overleden familie Poels—Jacobs en kin deren, *0 uur Hoogmis voor de Parochie, 11.30 uur leesmis voor zekere intentie Maandag: 8 uur maanddienst voor Jacob Arts. Dinsdag: 8 uur weekdierst vonr Lamberöina lemmens-Poels. Woensdag: 11,00 uur huwelijksmis voor het bruidspaar- Hofmans-Peeters, 15.00 uur huwelijksmis voor het bruidspaar v.d.W^rken-v,Asten, 19.00 uur leesmis ?o^r Maria in 't Hulst-Deenen. Donderdag:Hemelvaart8dag, verplichte feestdag, 8.30 uur leesmis ver de familie Slangen-Verheyen, 10 uur Hoogmis voor de Parochie, 11.30 uur leesmis voor zekere intentie. Vrijdag; 8 uur maanddienst voor Lamberdina Lemmens-Poels, 14.00 uur H. Mis uit dankbaarheid bij het 25- jarig huwelijk van v.Tilburg- Emonts, 19.00 uur leesmis uit dankbaarheid ver de fam.Houben-Priezen. Zaterdag: Misdienaars Zaterdag: 19.00 uur Hans Teunissen en Twan de Wit. Zondag: 8.30 uur Willy en Peter P.Koonings, 10 uur Peter en Leo van Soest,11.30 uur Johny Houben en Rene van Dijck.WeekdienstWilly en Peter P.Koonings. gedoopt: Louisa Spreeuwenberg. KIEDT2RVAC ANTIEWERK Het kindervacantiewerk gaat dit jaar voor de 23e keer proberen om de kinderen van de lagere school twee fijne vacantieweken te bezorgen. Kinderen van de eerste tot en met de vijfde klas van de lagere school kunnen meedoen. De data van het kindervacantiewerk voor dit jaar zijn; eerste week 22 Juli tot en met 26 Juli. Tweede week 29 Juli tot en met 2 Augustus. Deelname: tijdens de eerste week doen mee de kinderen uit Veulen, Heyde, Vrede-peel, Merselo, IJsselsteyn en Venray-kom. Tiidens de tweede week doen mee de kinderen uit leunen,OBstrum, Oirlo, Castenray, -Smakt en Venray-kom. Uit het bovenstaande blijkt dat de kinderen uit Venray-kom zelf mogen kie zen in welke week ze mee willen doen. Alleen is het wel duidelijk dat ze slechts een week mee kunnen doen en geen twee. Dit geldt overigens voor alle kinderen. Nadere mededelingen volgen t.z.t. Basisschool. Op dinsdag 21-Mei maken de klassen 5 en 6 hun jaarlijkse schollreisje. We vertrekken om 8 uur richting den Haag met Madurodam als bezienswaardigheid. Via het Scheveningse strand en het Rotterdamse haven gebied gaan we een kijkje nemen in de dierentuin Blijdorp.Van hieruit zet ten we koers naar de prachtige speeltuin Suré te Dorst.Wanneer de kinde ren zich hier naar hartelust hebben uitgeleefd,zetten we koers naar IJs- selsteyn,waar we om 20.00 uur hopen te aariveren. De kinderen van de ove rige klassen hebben die dag vrij. Hemelvaartsdag, donderdag 23 Mei hebben de kinderen vrij. De z.g, kijkavonden zullen worden gehouden op dinsdag 4 en woensdag Juni.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1974 | | pagina 1