Ysseisteyns Nieuwsblad Redactie: Boerenleenbank i?e jaargang no: *3 Parochie H.Oda. 4e Zondag na Pasen. Zondag: 8.30 uur leesmis voor zekere intentie. 10 uur Hoogmis gesticht jaargetijde voer Catharina van Lipzig-Geurts en Maria van Ljp- zig-Willemsen, 11.3G uur leesmis voor de Pai-ochie. Maandag: 8 uur leesmis voer Lapberdina Lemmens-Poels besteld door de buurt. Dinsdag: 8 uur leesmis voor Maria Wisnans- van Vegchel. Woensdag: 8 uur leesmis voor .Jacob Arts. D-*nderdag':8 uur weekdierst vot Lambcrdina Lemmens-Poels. Vrijdag: 8 uur weekdierst voor Johanna Hendricks- Nent Zaterdag: 19.00 uur maanddienst voor Gertruda Claessens-Michels Mj.^i?.naarBt Zaterdag: 13.00 uur Ludo en Robert Arts. Zondag: Hans Tennissen en Twan de Wit, 10 uur Willy en Peter P.Koonings, 11.30 uur Peter en Leo van Soest. Gedoopt werden: Esther Emcnts, Rosalina Pouwels, Wendjr Stiphout.P.cel Smits. MUZIEK AVOND ZATERDAG 11 Mei, 8.00 uur n.m. Morgen ZATERDAG 11 Mei, komt de fanfare endrumband uitzomeren in IJa- selsteyn een uitwisselingscoricert verzorgen in het GEMEENSCHAPSHUIS. Het programma ziet er verkort ale volgt uit: 1. Uitvoering door "Drumband" van Fanfare "De Peelklank". oOptreden door "Fanfare" van fanfare "De Peelklank". Uitvoering door "Drumband" van fanfare "Someren Lust". 4. Muzikale afsluiting door "Fanfare" van Fanfare "Someren Lust». De drumband van Someren komt uit in de 1e divisie en staat evenals onze 'drumband o.l.v. Dhr. ll.v.d. Vleuten. De fanfare van Someren komt uit in de Superieure afdeling en haar leiding berust evenals bij onze fanfare bij Dhr. A.Partcuns. De aanvang van deze muziekavond is" 8.QC uur n.m. Muziekliefhebbers, komt allen naar deze muziekavond, waar U verzekerd kunt zijn van "muziek" van de bovenste plank uit de fanfare en d rurcbandwereld Laat onze be zoekers vr.l <-1 voor een lege zaal musiceren, maar tcui uw belang stelling door een bezoek aan dit uitwisseiingsconcert MORDEN, ZATERDAG 11 Mei._GROTE_OTZIEKAVOND_in_het_GEMEENSCHAPSHUIS_1 Na afloop van het concert gezellig samenzijn met muziek van onze blaaska pel "De Smeleblaozers" o.l.v. L.v.d. Hoff. Gemeenschapshuis-,g zal p^r. en Mevr. Janssen afscheid nemen als beheerders van het Gemeenschapshuis. Tevens zal Dhr. en Mevr. Stevens aan de gemeenschaps worden voorgesteld. Wij nodigen alle inwoners uit om bij deze gelegenheid aanwezig te zijn, en hopen er een gezellige avond van te maken. Wij zorgen er voor dat deze avond wordt opgeluisterd door een pri ma orkest, aanvang 8.GO uur. ye-j- bestuur. 10 Mei 1 374,

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1974 | | pagina 1