Ysselsteyns Nieuwsblad Redactie: Boerenleenbank 12 e jaargang no27 3 Mel 1974. Parochie H.Oda. 3e Zondag na Pasen. Zondag: 9«00 uur leesmis voor de Parochie, waaronder Eerste H.Communie van de kinderen van onze Parochie. Om 8*45 uur worden de kinde ren vanaf het Gemeenschapehuis met de fanfare naar de kexk ge bracht, 10 uur Hoogmis gesticht jaargetijde voor Mathias van Asten en Petronella Pouwels, 11.30 uur leesmis voor Jan Geurts. /"bandag! 8 uur leesmis voor de familie Vogels- Jeurïssen. dinsdag: 8 uur weekdienst voor Xiamberdina hemmens— Poels. Woensdag: 8 uur maanddienet voor Gerrit Coenen. Donderdag;8 uur leesmis voor Luois, Harrle en Jacob Arts. Vrijdag: 8 uur leesmis voor Gerrit van Dijck, 14.00 uur huwelijksmis voor het bruidspaar Wijnen- Pouwels. Zaterdag: 19.00 uur leesmis voor Maria van Soest-Swinkels en Faria Dinghs Peter Smedts en hun dochter Elisabeth. Let op: Zondag 5 Mei is om 8.30 uur geen mis, maar om 9.00 uur. Misdienaars. Zaterdag: 19.00 uur Johny Bouben en Bene van Dijck, Zondag 8.30 uur Ludo en Robert Arts, 10 uur Hans Teunissen en Twan de Wit,11.30 uur Willy en Peter P.Koonings. Weekdienst: Ludo en Robert Arts. Mogen wij de bewoners van Lovinckplein en omgeving vragen cm Zondag 5 Mei te vlaggen, i.v.m. de Serste Communie van de kinderen. Om 8.45 uur worden de kinderen vanaf het Gemeenschapshuis nasr de kerk gebracht met de fanfare. Basisschool. Eerste B.Communie. Zoals bekend doen de leerlingen van de 2e op Zondag 5 Mei a.s., in de H.Mis van 9 uur hun eerste H.Communie '-..Allen de ouders ervoor zorgen dat hun kind(eren) om' 8.45 uur bij het Ge meenschapshuis aanwezig is. Maandag 6 Mei ,is er weer een grote kienavond voor de L.V.3. in zaal Roelanzia om 8.00 uur. Alle leden met invité zijn van harte welkom. We rekenen op een nog grotere opkoinst als verleden keer. "Samen kienen, ja gezellig". Op donderdag 9 Mei ia de kringbedevaart, aanvang 8 uur in de Parochiekerk van Oostrum. Vertrek op eigen gelegenheid. Degenen die geen vervoer hebben s.v.p. tijdig het bestuur bellen, zodat we dit onderling kunnen regelen. Wij hop.en ook hier weer op een grote deelname. De collecte voor de Sakor heeft f.187.70 opgebracht, waarvoor allen dank. RA30BABK. Tekort aan centen. Onze klanten/winkeliers enz. blijken erg ver legen te zitten om centen, Door het algemeen tekort hieraan kunnen wij de- ze'ook niet van dienst zijn, maar misschien kunt IT ons helpen. Hebt U hier of daar nog een potje met centen liggen Komt dit dan even omwisselen voor groter geld dan kunnen wij onze klanten/winkeliers weer van dienst zijn hiermee. Bij voorbaat hartelijk dank. Damesgymnastiek. Donderdagavondgroep. Vanaf donderdag 9 Mei is de les ge durende de maanden Mei en Juni van 8*30 - 9.30 uur, n.m.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1974 | | pagina 1