26 April 1974 Parochie H.Oda. 2e Zondag na Pasen. Zondag:. 8.30 uur leesmis voor de overleden familie Lemmens-Poclsin uur Hoogmis voor de Parochie, 11.30 uur leesmis voor zekere in tentie Maandag: 8 uur leesmis voor Gerardus, Harrie en Antonetta Vergeldt. Dinsdag; 8 uur leesmis voor intentie van de familie Vogels-Jeurissen. Woensdag; 8 uur leesmis uit dankbaarheid voor de familie Slangen-Verheyen. Donderdag;8 uur weokdienst voor Damberdina Lemmens- Poels. Vrijdag: eerste rvijdag van de maand, 8 uur leesmis t.e.v.K.Hart van Je zus vo_or de familie Hermans- Aerts. Zaterdag; 19*00 uur leesmis uit dankbaarheid bij een 12-§- jarig huwelijks feest. - - Misdienaars. gaterdag: 19.36 uur Peter en Leo van Soest. Zondag; 8.30 uur Johny Houben en Rene van Dijek, 10 uur Ludo en Robert Arts, 11.30 uur Hans Teunissen en Twan de Wit. Zaterdag 27 en Zondag 28 April, aan de kerkdeur collecte voor de Sakor, d.i. de Nederlandse vereniging voor Kinderbescherming. 1Op Koninginnedag zullen ook dit jaar weer kinderspelen ge houden warden. Het programma begint om 13.30 uur, en ziet er als volgt uit Klas 1 t/m 3* Zeskamp. Klas 4 t/m 6; Voetbalwedstrijden. (jongens) Klas 4 t/m 6; Werpbal (meisjes) Dooi het geweldige succes van de oud- papieractie, hebben we een gedeelte van die opbrengst toegevoegd aan het normale prijzenbedrag, waardoor we de kinderen dit jaar zeer mooie prijzen kunnen aanbieden. Sluiting Koninginnedag. Op dinsdag 30 April (Koninginnedag) is de Rabobank de GEHELE DAG G K SL O T EN. Gelieve hiermede rekening te houden. HagelverzekeringHen dezer dagen zijn de opgave formulieren voor de hagel- verzekering seizoen 1974 aan de verzekerden toegezonden. Mogen, wij vragen om deze zo enigzins mogelijk voor 1 Mei aan onze bank te retourneren.Gaar ne maken wij er U op attent dat bij te late inzending het risico van ha- gelschade voor- Uzelf is, zodat het in Uw eigen belang is om dit ver-zoek gevolg to geven. KlpU/.rs0k°A.s. dinsdag 30 April hebben de kleuters g£6n school. Zuigelingen-bureauMei .zijn de bureaux, respectievelijk op en 30 Mei. Damesgymnas_tiek^ j)on^er^a^avonagroeples van donderdag 2 Mei vervalt wegens afwezigheid van Dhr. Hysscn.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1974 | | pagina 1