Y sselsteyns Nieuwsblad Redactie: Boerenleenbank 12 e jaargang no: üebwag *±j X^-rrTt 33TÏ 5 April .1974 Parochie H.Oda. Palmzondag Zondag-: Maandag: Dinsdag: Woensdag; 8.30 uur leesmis voor Peter Joh.. Philip sen, 10 uur Hoogmis voor de Parochie met palmwijding» 11,30 uur lesemis voor zekere in tentie 8 uur leesmis voor Maria Wismans van Vegchel. 8 uur .leesmis voor Gerard van de Munckh*»f 8 uur gesticht jaargetijde voor Johannes Willemee en Franc5na Spreeuwenberg Donderdag:Witte donderdag, 3.00 uur H.Mis voor kinderen en bejaarden. 19.30 uur boeteviering en dienst van Witte Donderdag. Vrijdag: 19.30 uur boeteviering en dienst van Goede Vrijdag'. Zaterdag; 19.00 uur wijding van de Paaskaars cn het doopwater en H.Mis van Paaszaterdag. Zaterdag: 19.00 uur Ludo en Robert Arts.Zondag: 8.30 uur Hans ïeuniseen en Twan de Wit, 10 uur Willy en Peter P.Koonings, 11.30 uur Peter en Deo van Soest. Zij, die een gezegend palmtakje willen hebben worden verzocht zelf een palmtakje mes te brengen naar de Hoogmis, anders zijn er misschien te weinig. Zieken die niet geregeld de H.Communie thuis krijgen, en dit met Pasen wel willen, worden verzocht zich op de Pastorie op te geven. gemaakt dat de jaarlijkse kienavond t.b.v. het zorgenkind gehouden wordt cp Donderdag 11 April in het Gemeenschapshuis, om 8 uur n.„m. Het vorig jaar zijn de Paaseieren goed in de smaak gevallen. Ook dit jaar zullen we zorgen dat er weer voldoende paaseieren aanwezig zijn, en ver der zullen or nog vele mooie prijzen te winnen zijn. Het zal er in ieder geval weer gezellig en spannend naar toe gaan. Dus tot ziens op Witte Don derdag, Evenals vorig jaar zijn alle banken op Goede Vrijdag gesloten. Ook de Rabobank l'Jsaelstcyn zal op GOEDE VRIJDAG de gehele dag GESLOTEF zijn. De avondzitting is dan op DONDERDAG, 11 April '"'(Witte donderdagen wel van 4 tot 7.30 uur n.m. Gaarne vragen wij om hiermede rekening te houden °kf po kleuters hebben Paasvacantie van 12 April t/ia 24 April. Donderdag 11 April is de laatste schooldag, en donderdag 25 April begint de school weer. Deze. maand is er slechts eenmaal bureau, en wel op 18 April van 14.00 - 14.30 uur. ÜiT Pü 1 -4 Y*R

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1974 | | pagina 1