ns Nieuwsblad Redactie: Boerenleenbank 12e jaargang no: 22 29 Maart 1974. Parochie H.Qda» 5e Zondag van de Vasten. Zondag: 8,30 uur leesmis voor G-errit van Dijck, 10 uur Hoogmis gesticht jaargetijde voor Piet Mulders en Maria Thissen, 11,30 uur lees mis voor de Parochie Maandags 8 uur jaargetijde voor Mathijs Derikx en Anna linskens. Dinsdag: 8 uur leesmis vou Petronella van Well- Thoonen. Woensdag: 8 uur weekdienst voor Gertruda Ciaessens- Michels. Donderdag:8 uur leesmis voor Gerardus Marcellis. Vrijdag: eerste vrijdag van de maand, 8 uur leesmis t.e.v. H.Hart voor de familie Lemmens- Poels. ZaterdagJ 19«00 uur leesmis uit dankbaarheid bij een 12-J- jarig huwelijks feest s9- Zaterdag19.30 uur Johny Houben en Rene van Pijck.Zondag: 8.30 uur Ludo en Robert Arts, 10 uur Hans Teunissen en Twan de Wit,11.30 uur Willy en Peter P.Koonings. Gedooptlianne Verhoeven. ,a,s,!£;£.?kQ0 Heden, vrijdag 29 Maart hebben alle kinderen der basissch*'- len van de gemeente Venray vrij i.v.m. een onderwijzersdag, betreffende !,De Onderwijbegeleidin.gsdienst Noord Limburg'1 Bovenstaande was ons niet tijdig genoeg bekend, om dit reeds in het vori ge IJNB. mede te delen. Bejaardenverenigln^ B±voldoende deelname zal er dit jaar door de bejaar den (in samenwerking met het Rode Kruis), wederom een bootreis plaats vin den. Deze reis zal gaan:Opstapplaats Wanssum tot Roermond en weer terug. Tijdens de reis zal wederom als het vorige jaar, door den Heer Wijnhoven uitleg gegeven worden over .de verschillende bezienswaardigheden tijdens de reis. De juiste datum kunnen we nog niet mededelen, maar wel staat vast dat dit tussen 19 en 31 Augustus zal zijn. Zodra wij de juiste datum we ten zullen we dit bekend maken. Degenen die deze bootreis willen meemaken gelieve zich op te geven uiterlijk, en niet later, voor 6 April bij Mevr. Vullings, tel.no.248. De kosten bedragen f.17,50 per persoon, hierin zit een diner sMiddags inbegrepen. ■^V'33* Maandag 1 April om 1.9.30 uur kienen in cafe van Dijk. Dinsdag 2 April bezoek aan het programma van twaalt tot twee.Vertrek om 9 uur aan de kerk, kom op tijd want we moeten om 11.15 uur in de Studio zijn. Dames denkt U eFaan om Uw favoriete gramofoonplaat mee te nemen. Wie verhinders is, tijdig doorgeven zodat iemand anders in Uw plaats kan meegaan. De da mes die zich op"hebben gegeven voor de Weduwendag op 2 April in Venlo, ge lieve even met elkaar contact op te nemen, zodat U samen kunt vertrekken. Om 10 uur wordt U verwacht in de Venlonazaal aan de Hogeweg. Degenen die nog geen programma hebben, krijgen dit nog op de dag uitgereikt.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1974 | | pagina 1