sseisteyns Nieuwsblad =m 22 Maart 1974. Redactie: Boerenleenbank 12 e jaargang no: 21 Parochie H.Oda. 4-e Zondag van de Vasten Zondag: 8.30 uur lccsraia voor «Jaccb Arts, 1f uur Hoogmis gesticht jaar getijde voor Martinne Arts en Maria Janssen, 11.30 uur leesmis voor de Parochie. Maandag: 8 uur leesmis ver Maria Wismans- van Vegohel. Dinsdag: 8 uur weekdiensu voor G-errit Coenen. Woensdag: 8 uur weekdienst voor Donderdag:8 uur geen mis, 19.30 de L.V.B. x ijdag: 8 uur maanddienst voor C-errit Coenen. Zaterdag: 19.00 uur leesmis voor de Zaterdag: 19.0C uur peter en Leo van Soest. Zondag: 8.30 uur Johny Houben en Rene van Dijck, 10 uur Ludo en Robert Artsü 11.30 uur Hans Tennissen en l'wan de Wit. WeekdienstJohny Houten en Rene van Dijok. Gedoopt: Serge Heidens en Maria Yoesten. Gertruda Claessens- Michels. uur leesmis bij ds bid- en boetedag van ■verl. familie Detere-Theunissan Kleuterschool he id ters uur tot A.s. woensdag 25 Maart is er op de kleuterschool gelegen- om kleuters op te geven voor het nieuwe schooljaar, U kunt-die kleu- opgeven, die voor 1 September 1974, 4 jaar zijn of worden, van 3.30 9.00 uur. LyMaandag 29 Maart Is de studieavond in de Schouwburg te Venray, aan vang 19.00 uur. Vervoer op eigen gelegenheid. De onkosten f.4.— s.v.p. betalen aan de secr. Mevr.Michels bij do ingang van de schouwburg, waar TJ ook het programma ontvangt is bindend, d.wcz. dat U al ,'~\osten te betalen. let wel, iedere opgave, waarvoor ook, )h voor iets opgeeft, verplicht bent de Want de onkosten zijn al gemaakt en 'n afdelings- of W'ingkas kan hiervoor niet opkomen. Donderdag 28 Maart houden wij onze Bid— en boetedag, om 1930 uur H.Ivlis in de kerk, waarna om 20.00 uur biieenkomst in het Gemeenschapshuis. Hier zal McjDrs.Heven, alg. consu lente van de L.V.B. een inleiding houden over "Versobering in de consump tiemaatschappij" Cp deze avond zullen 2 Lourdesreizen verloot worden. De T974T en de reis van 1972 die Mevr.Pouwels-Reintjes weer aan de Loten vooi- de ze avond reis van L.V.B, teruggeschonken heeft, waarvoor onze hartelijke dank, deze reizen zijn op de avond nog verkrijgbaar. Verder zal op een loterij plaatsvinden waarvoor onze erevoorzitster MevrVollenberg weer fijne prijzen beschikoaar heefWgestele1Wij hopen dat, aangezien het toch wel actuele onderwerp van de spreekster, weer vele leden aanwe zig zullen-zijn. De demonstratieavond van Perzische tapijten door de fir ma van Doorn ie verschoven var. 4 April naar Woensdag 17 April Bezoek van Twaalf tor Twee. Hiervoor moesten wij jammer genoeg vele leden teleurstellenden nieuwe aanvraag is alweer gedaan,maarde K.R.O. kan ons nog geen definitieve datum opgeven.Als wij hierover bericht ontvangen hoort U dit T.Z.T. De dames die op 2 April nee naar de K.R.O.-studio gaankunnen hun favoriete grammofo-nplaat meenamen en hebben de kansdat dezegedraaid wordt.Het mag geen 78 toeren, en geen klassieke plaat zijn,Is eriemane^ver- hinderd,s.v.p.direct doorgeven aan de secr.tel,9o3»zodat Uw plaats kan meegaan. 11 u ons programma ten einde loopt kunt ideen natuurlijk weer doorgeven aan hex bestuur, iemand anders in nieuwe dank U.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1974 | | pagina 1