Yisselsteyns Nieuwsblad Redactie: Boerenleenbank 12 e jaargang no: 20 tm 15 Maart 1974. Parochie K.Oda. 3e Zondag yan de fasten. Zondag: 8.50 uur leesmis voor zekere intentie, 10 uur Hoogmis gesticht jaargetijde voor Henrious en Theo van de Ven, 11.50 uur leesmis voor de Parochie. Maandag: 8 uur leesmis voor Henricus Maeseen, Maria Mans en Jac.Maessen, Dinsdag: 8 uur leesmis voor de overleden familie Lemmens- Poels. Woensdag: 8 uur weekdierst voor Gerrit öoeaen. Donderdag:8 uur weekdienst voor Gertruuda Claessens- Michels. Vrijdag: 8 uur leesmis voor de overleden familie Arts- Jenniskens. Zaterdag: 19.00 uur leesmis voor Gerrit Ooener. besteld door de Rabobank. Misdienaaro. ga-^er^ag; 19.00 uur Willy on Peter P.Koonings. Zondag: 8.50 uur Peter en Leo van Soest, 10 uur Johny Houten en Rene van Di jok11-.50 uur Ludo en Robert Arts. Weekdiena tPeter en Leo van Soest. GedooptGerarda Slangen, Judith Philipsen en Jolanda Luyten. 'Basisschool. Vanaf maandag 18 Maart a.s. zal de schoolbus niet meer rijden De schooltijden zijn vanaf die datum als volgt: Maandag, dinsdag, donder dag en vrijdag, 8=45 - 12.00 uur en 13.30- 16.00 uur. Op woensdag is er school van 8.45 - '2.15 uur. Kleuterschool A.s. maandag rijdt de schoolbus niet meer. De schooltijden voor de kleuters zijn als volgt: s'morgens van 8.45 tot 11.45 uui1., s'mid- dags van 1.50 tot 3.50 uur, alleen op woensdagmorgen is de schooltijd van 8,45 - 12.00 uur. De kleuters die moeten wachten na schooltijd kunnen bij oude kleuterschool afgehaald worden. RAB0BAHK. Geld Op s.swoensdag heeft iemand waarschijnlijk nog wat veel aan Garnaval gedachtOp het loket vonden we toen n.l= papiergeld, Tot op dit moment hoeft niemand zich gemeld dat er geld verloren was. Als iemand kan aantonen dat die dag geld is verloren dan gelieve men zich met onze bank in verbinding te stellen, 04785-557. Algemene vergadering. Gaarne willen we onze leden nog even herinneren aan de te houden algemene vergadering van de bank op VRIJDAG 29 Maart a.s. om 8.00 uur n.m„ Dé agenda met jaarverslag werden êen dezer dagen toegezonden. Vastenactie. Op verzoek van de Vastenactie 1974 "N.LiMburg" hebben wij ten behoeve van de vastenactie 1974 een rekening geopend bij onze bank. U kunt TJw bijdrage voor de vastenactie natuurlijk doen middels de vastenzakjes in de kerk, maar als er de voorkeur aan geeft om Uw bijdrage via een gira le boeking middels Uw rekening bij onze bank te doen, dan kont de bij drage overboeken op de rekening van "Vastenactie 1974" bij onze bank. De Totaalbijdrage zal t.z.t. bij de contante bijdrage van onze Parochie wor den geteld. Daro.esgymnastiekclubDonderds.ggr0 e pDe lessen van 21 - 28Maart en 4 April worden verplaatst naar Dinsdag 19, 26 Maart 011 2 April van 8.30 uur tot 9.30 uur. aiSss^Z—.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1974 | | pagina 1