Y sselstevns Nieuwsblad Redactie: Boerenleenbank 12 e jaargang no: i9 8 Maart 1974- Parochie H.Oda. 2e Zondag van de Vasten. Zondag: 8«30 uur leesmis uit dankbaarheid t.e.v. O.L.Vrouw van Altijd durende Bijstand en de H.Gergardus, 10 uur Hoogmis, gesticht jaargetijde voor Gerarda Peetere- Éwals, 11.30 uur leesmis voor de Parochie» Maandag: 8 uur leesmis voor Maria Wismans- van Vegchel. Dinsdag: 8 uur weekdienst voor Gerrit Coenen. tooensdag: 8 uur weekdienst voor Gertruda Claessens- Miehels. Donderdag:8 uur leesmis voor Gerardus Marcellis» Vrijdag: 8 uur leesmis voor de overleden Claessens- Jenneskens. Zaterdag: 19.00 uur leesmis voor Michiel Jeurissen» Misdienaars» zaterdag: 19,00 uur Hans Teunissen en Twan de Wit. Zondag: 8.30 uur Willy Koonings en Peter P.Koonings, 10 uur Peter en Leo van Soest, 11,30 uur Johny Houben en Rene van Dijek, Weekdienst: Willy en Peter P. Koonings. Gemeentelijke Notities, heet van de pers. Raadslid H.Jenniskens deelt de inwoners van IJsselsteyn het volgende mede, naar aanleiding van zojuist ontvangen berichten: a- AARDGAS. In het kader van de AVW. zal in Juni 1974 definitief worden begonnen met de aanleg van aardgas voor de kerkdorpen vande Gemeente Venray. Het is daarom zeer wel mogelijk dat nog voor de winter 1974-75 IJsselsteyn kan beschikken over aardgas. Hiermee zouden degenen die verwarming of anderszins willen aanleggen,rekening kunnen houden. GYMNASTIEKZAAL. Op zeer korte termijn zal worden begonnen met de bouw van een "nieuwe'gymnastieklokaal bij de basisschool, die in de avonduren ook gebruikt zal kunnen worden door sprotverenigingen. Volgens ontvangen berichten zal dit gymnastieklokaal op 1 September 1974 moeten zijn opge leverd, zodat reeds na de grote vacantie van dit gymnastieklokaal ge bruik zal kunnen worden gemaakt* Fanfare,. Bestuur en leden van fanfare en drumband willen we aren herinne ren aan de Algemene Vergadering van onze vereniging, die wordt gehouden op VRIJDAG T5 Maart a.sï, om 8.00 uur n.m. in hetGemeenschapshuis. Het bestuur verwacht dat alle leden aanwezig zullen zijn. Kleuterschool. In de loop van de weeic krijgt Uw kleuter een^bankopdracht mee, i.v.m. het betalen van het schoolgeld voor het 2e halfjaar. Wilt U hieronder uw handtekening plaatsen en mee terug geven naar school. Wij zul len zirgen voor de verdere afwerking hiervan. Indien U geen bankrekening hebt, kunt U het schoolgeld contant op de kleuterschool betalen. Damesgymnastiekclubx)onderdaggroep. In de week van 11 t/m 17 Maart is al leen gym op donderdag 14 Maartvan 8 tot 9 uur n.m»

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1974 | | pagina 1