eyoi Redactie: Boerenleenbank -12 e jaargang no: is C' .o Maart 1974. Parochie 1e Zondag van de Vasten. Zondag: 8.50 uur leesmis vo->r bijzondere intentie, 10 uur Hoogmis jaar getijde voor Pe tr one 11a van We'L'l.- Theonen, 11.30 uur leesmis voor de Parochie. Maandag: 8 uur leesmis voor Gcrtruda Claeeeens- Michels. besteld door de b e j aard en vereniging Dinsdag: 8 uur weekdierst voor Gerrii Coenen. 4~\ensdag: 8 uur weekdierst voor Gertrude. Kichels. Donderdags 8 uur leesinis voor Gerr-it Coenen besteld door de bejaarden. Vrijdag: 8 uur leesmis voor Willem Yo'L'lenborg. Zaterdag: 19-00 uur gesticht jaargetijde voor Willem Spreeuwenberg en Ms.rga.reta "Venvoort. f 1 s-di enaars^ za^QT£Sift19,00 uur Mo en Robert Arts. Zondags 6.30 uur Hans Oeuniseen en Twan de Wit, 10 uur Willy en Peter P.Koonings, '11.30 uur Peter en Leo van Soest. WeekdierstHans Tennissen en Twan de Wit. .LE OMGANG. dt dit jaar de Stil- n In hun eigen woon de terugweg is een In de nacht van 16 - 17 Maart ""974, v;o: le Omgang naar Amsterdam gehouden. Pe deelnemers werd* plaats met bussen afgehaald. Zowel op de heen- als op rustpauze in Den Bosch, Brabanthallen. ha de voettocht door de binnenstad van Amsterdam is om 3 uur in de kerk van ce Krijtberg een Eucharistie- viering, samen met de Bisschop. De kerk van de Krijtberg is waarschijnlijk dit jaar voor de laatste keer beschik baar. Teel Noord-Limburgers zullen deze sfeervolle kerk graag nog een keer allen bezoeken. INTENTIE: SIGEAT B WK KRING TOT REDDING 7 AN '.06 V? KttEIB alle kerkportalen is een afficewaar alle verdere informatie op meld staat. Do stijging van hot aantal deelnemers vorig jaar kont indijk door het grotere aantal dames. De Stille Omgang is nog steeds voor veten wijze van hun liefde voor do Eucharistie, In onze omgeving kan men zich opgeven voor deelname bijs S.Keysers, orna- :en persoonlijke u.itdrukkings- Kerk- wég 2 illiier RABOBANK^ ^iKemerte vergadering Algemene vergadering gecombineerd met een zakelijk om half Enige wij dat dé 21 Maart, ;ken geleden berichten van de Rabo- bank zou worden gehouden op culturele avond van de LLTB. Hot was dan echter nood— acht n.iu. te beginnen, en tegen dit aarvansouur is nogal geirecnd om van wa.t 'bezwaar gekomen. Het bestuur van' de bank &eef t daarom deze combinatie af te zien, en nu zal de algemene vergadering worden ge houden op VRIJDAG 29 MAART om 8.00 uur a.m. in het Gemeenschapshuis Naast de huishoudelijke agendapunten zullen Drs. de Waal, coöperatie-dienst LLTB er Dhr, Meijs. cred:etadviseur van de Centrale B&nr, inleidingen hóuden respectieveLijk'over coöperaties en over Einaneieringsproblemen van het landbouwbedrijf. Het bestuur van onze oank hoopt hiermede aan de bezwa ren tegemoet ts zijn gekomen en vertrouwt dan ook dat de leden In groten getale deze vergadering op 29 Maart zonden zullen bezoekenAgenda en nadere ge geven worden tijdig l-Mübr-' v

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1974 | | pagina 1