I sseisiei Redactie: Boerenleenbank 12 e jaargang no: 15 5 Februari 1974» Zondag: Maandag.: Dinsdag: ""'oensdag: ,00 .00 Donderdag s 8 «00 Vrijdag: 8,00 P ar 0 oh ie HQd a 5e Z ond ag na Pr ie kon ingen leesmis voor Maria van Soest- Swinkele, 10 uur Hoog de Parochie, 11.30 uur leesmis voor zekere intentie, leesmis uit dankbaarheid voor de familie Dekkers-Brans maanddienst voor Petronella van Well- Thoonen. leesmis voor Jacob Arts. leesmis voer de overleden familie lemmens- Poels. leesmis voor Petrus Francken, 14.30 uur H.Mis uit bij het 25- jarig huwelijk van Claessen.s- Jennes- 8.30 uur mis voor 8,00 8 8 uur uur uur uur uur dankb aarheid kens Zaterdag: 14.30 uur huwelijksmis voor het bruidspaar van Kuyk-Hendriks, 19.00 uur jaargetijde voor Sophia Philipsen- Ousters. Mis-dienaars. nA TS!. T7. Zaterdag: 19.00 uur flilly en Peter P.Koonings, Zondag: 8.30 uur Peter en Lèo van Soest, 10 uur Rene van Dijck en Johny Houben, 11.30 uur Ludo en Robert Arts. Zaterdag 9 en Zondag 10 Februari, collecte voor de Memisa, de Medische Missei Actie. RABOBANK. -D -Rente op s p aarb o e k ,1 e sMidden Januari is er gelegenheid geweest om de rente op de spaarboekjes te laten bijschrijven. Hiervan is door 2/3 van de spaarders gebruik gemaakt, maar in verband met de overgang naar de computer in 1973, dienen eigenlijk ALLE spaarboekjes te worden bijgeschre ven. Wij kunnen dan rul. het oude systeem (de spaarkaarten) opbergen In het archief. Mogen we dan ook een beroep doen, op degenen die de rente nog niet lieten bijschrijven om dit voor 15 Februari alsnog te doen. Bij voor baat zeggen wij hiervoor hartelijk dank. Ve r z e fce rIngs-adviseurVanaf 1 Januari 1974 is J. van Lipzig volledig aan onze bank verbonden als verzekeringsadviseur. Uitgezonderd bijzondere om standigheden, o.a. dringende afspraken, snipper- en vacantiedagen, zal de assurantieadviseur IEDERE WERKDAG des voormiddags tot; .ELF uur op de bank aanwezig zijn. De namiddag zal zoveel mogelijk worden benut voor afspra ken en correspondentie met de verzekeringsmaatschappijen.. Natuurlijk zal hij ook sfmiddags aanwezig, zijn voor zover het voornoemde zijn tijd niet in beslag neemt. Telefonisch kunt hem bereiken door het telefoonnummer van de bank te draaien (04785-557). Voor speodgevallen na sluitingstijd is Dhr. van Lipzig telefonisch bereikbaar te zijnen huize. (Meerlo04789- 1454). Dit telefoonnummer staat eveneens vermeld bij de vermelding van. onze bank onder IJsselsteyn in de telefoongids. Wel willen we dringend vragen om hem thuis alleen voor spoedgevallen te bellen. Normale corres- en telefoongesprekken gelieve U via de bank te doen tijdens de Schad©meldingen mag U als regel geen spoedgeval noemen, daar pas de volgende werkdag kunnen worden doorgegeven aan de maat- Hierbij danken we o.a. aan blikschade bij auto's' en kleinere pondentie werkuren. d_eze toch schappij brand/stormschade. Schademeldingen zijn alleen spoedgevallen als er per soonlijk letsel is berokkend of bij grote brandschaden,waarbijpersoon lijke waarneming namens de verzeker ussenpersoon noodzakelijk is.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1974 | | pagina 1